200 lat, Pani Heleno!

W czwartek, 2 lutego, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Pani Helena Gruszewska, ukończyła 100 lat.

Szacowny Jubileusz zgromadził współmieszkańców Pani Heleny oraz Jej rodzinę. Odśpiewane zostało tradycyjne „200 lat!”. Nie obyło się bez symbolicznego łyku szampana i konsumpcji aż dwóch tortów.

Życzenia od samorządu i DPS (od lewej – wiceburmistrz Piotr Żbikowski i dyrektor Andrzej Wyrożemski).

– Od tej chwili mamy troje podopiecznych, którzy przekroczyli magiczny wiek stu lat – zaznaczył Andrzej Wyrożemski, dyrektor DPS. Pani Helena otrzymała kwiaty i upominki m.in. od współmieszkańców i kadry DPS, przedstawicieli ZUS oraz wiceburmistrza Pragi-Południe Piotra Żbikowskiego.

Delegacja ZUS z kwiatami i jubileuszowym świadczeniem.