Co z zasiłkiem od 25 maja? Jest błąd w Ustawie dot. Tarczy Antykryzysowej 3.0

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach tarczy antykryzysowej „wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 14 czerwca br. Będzie on przyznawany na dotychczasowych zasadach.” Pojawiły się jednak poważne wątpliwości, ponieważ w opublikowanej Ustawie dotyczącej Tarczy 3.0 nie ma już zapisu potwierdzającego taką możliwość.

Chodzi o artykuł 46: „w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni”.

Według tego zapisu korzystanie z zasiłku po 25 maja ma być bardzo ograniczone i przysługuje tylko w powyższych przypadkach. A że rozporządzenie, które jest niezgodne z ustawą nie ma mocy prawnej, rodzice przeżyli chwile grozy.

Kancelaria premiera wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym czytamy m.in:  “Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19 oraz w przypadku, gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem”.

Ministerstwo Pracy natomiast przyznaje, że pojawił się błąd, który zostanie naprawiony w następnym tygodniu na posiedzeniu Sejmu. Do tego czasu jak informuje RMF, ZUS będzie nadal wypłacał dodatkowy zasiłek – przez krótki czas: na podstawie polecenia politycznego, bez podstawy prawnej. Ta pojawi się z lekkim opóźnieniem.

Chaos, znowu wywołał zaniepokojenie wśród rodziców. Czy są powody do obaw?

Uniemożliwienie w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 korzystania rodzicom dzieci do lat 8 z dalszego pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, jest działaniem nieprzemyślanym. Z uwagi na aktualny stan epidemii i sytuacje w w/w placówkach, jak również ograniczenia z tym związane i wątpliwości rodziców, kolejna tarcza antykryzysowa powinna utrzymywać wsparcie rodzin w powyższym zakresie. Z dystansem należy przyjąć zapewnienia rządu, że powyższy zasiłek zostanie wydłużony. Wskazane by było osadzenie powyższego w ustawie, aby nie było wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, że taki zasiłek będzie przysługiwał w kolejnych tygodniach. Powyższe pokazuje, że błyskawiczne procedowanie nie zawsze jest dobre dla społeczeństwa i nie trudno o błędy, które na końcu może odczuć każdy z nas. Zakładam, że intencją ustawodawcy nie było zlikwidowanie w/w zasiłku na tym etapie epidemii – komentuje radca prawny, Marcin Kluś.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 14(806) ROK XXXI
Następne wydanie 11.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content