8600 zł kary za brak OC

kara za brak ubezpieczenia Foto Pixabay

Każdy kierowca ma świadomość, że będąc właścicielem pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC.

Jego brak niesie za sobą konsekwencje w postaci kary finansowej. Nieuważni i zapominalscy kierowcy muszą liczyć się z tym, że od 1 lipca 2024 r. kary za brak OC znacznie wzrosną. Od czego zależy ich wysokość? Od minimalnego wynagrodzenia i długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Minimalne wynagrodzenie wzrosło w tym roku w styczniu. Drugi raz wzrośnie 1 lipca 2024 r.

Ile wyniesie pełna opłata za brak obowiązkowego OC od 1 lipca 2024 r.?

8 600 zł dla samochodów osobowych – będzie to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.
12 900 zł dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
1 430 zł dla pozostałych pojazdów tj. motocykli i motorowerów – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kary może być niższa. Opłata zależy od drugiego czynnika jakim jest długość przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

Jeżeli przerwa wyniosła:

– od 1 do 3 dni – kara wyniesie 20% pełnej kwoty
– od 4 do 14 dni – kara wyniesie 50% pełnej kwoty
– powyżej 14 dni – kara wyniesie 100% pełnej kwoty.

System Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) automatycznie będzie wykrywać przypadki braku OC.

Kierowcy powinni mieć świadomość, że nie unikną konsekwencji finansowych w wyniku zaniedbania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Najbardziej dotkliwie odczują to kierowcy, którzy nie posiadając OC spowodują wypadek.

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców otrzymują odszkodowanie z UFG. Fundusz po dokonaniu wypłaty występuje do właściciela pojazdu o zwrot całej wypłaconej poszkodowanemu kwoty. 

Wysokie kary mają przestrzegać i wystraszyć tych kierowców, którzy nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia.

Według informacji portalu rankomat.pl UFG szacuje, że po polskich drogach jeździ około 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Najczęstsze powody tej sytuacji są trzy: – wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu
– przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie
– nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC.

/om/

Źródło: własne
Foto: Pixabay

gazeta Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content