Abonament parkingowy tylko dla rozliczających PIT w Warszawie!

Wczoraj, czyli 9 grudnia 2021 roku, Rada m.st. Warszawy przegłosowała uchwałę, wedle której abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będzie przysługiwał tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Przyjęte zostały też uchwały dotyczące karty „N+”.

Zameldowanie w stolicy już nie wystarczy!

Meldunek w stolicy już nie wystarczy! Zgodnie z nową uchwałą abonament mieszkańca SPPN będzie przysługiwał wyłącznie tym warszawiakom, którzy w Warszawie rozliczyli podatek PIT za rok poprzedni. Według urzędników przepis ten ma zachęcić mieszkańców stolicy do płacenia PIT w Warszawie. Służyć ma też ograniczeniu dostępu do przywilejów parkingowych dla osób, które unikają płacenia podatków w stołecznym mieście.

Uchwała dotycząca abonamentu parkingowego wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku. W okresie przejściowym, trwającym do 30 kwietnia 2022 roku, dokumentem potwierdzającym rozliczenie podatku PIT w stolicy będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, czyli w roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dzięki temu osoby, które przenoszą płacenie podatku do stolicy nie będą musiały czekać z wykupieniem abonamentu do chwili pierwszego rozliczenia podatkowego w stołecznym mieście.

Wydane do tej pory abonamenty parkingowe zachowują ważność!

Zgodnie z nowo przyjętą uchwałą, wszystkie abonamenty parkingowe, wydane do dnia jej wejścia w życie, zachowują ważność do chwili ich wygaśnięcia. Dopiero przy ponownym staraniu się o abonament trzeba będzie udowodnić rozliczanie podatku PIT w Warszawie.

Zmiany dotyczące osób niepełnosprawnych

Podjęta 9 grudnia 2021 roku uchwała zmienia również zasady uzyskiwania karty N+, która daje osobom niepełnosprawnym możliwość darmowego postoju w całej płatnej strefie.

Radni Warszawy zadecydowali, by wydłużyć termin ważności tych kart do 5 lat, czyli tyle, ile jest ważna niebieska karta parkingowa, będąca podstawą nadania karty N+.

Ponadto w chwili, w której ustawa wejdzie w życie, by uzyskać kartę N+ niepełnosprawni nie będą musieli posiadać prawa jazdy. Dzięki temu ci z nich, którzy są wożeni przez rodzinę lub asystentów również będą mogli korzystać z przywilejów parkingowych.

Poza tym, wnioskując o kartę N+, nie trzeba będzie przynosić orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczy obowiązująca karta parkingowa.

Niezależnie od powyżej wspomnianych przywilejów, by uzyskać kartę N+, również trzeba będzie rozliczyć w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni! Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w stolicy będą mogły korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Inne zmiany dotyczące abonamenty parkingowego

Prócz powyżej wymienionych zmian, radni stolicy podjęli również decyzję o uproszczeniu procedur związanych ze składaniem podania o wydaniem karty parkingowej.

Od teraz wszelkie reklamacje będzie można składać na specjalnym formularzu. Ponadto wprowadzono na stałe możliwość uzyskiwania abonamentu mieszkańca drogą elektroniczną. Zrezygnowano też z zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament. Meldunek będzie sprawdzany w rejestrze CRDBEL. Wezwania do zapłaty i monity, w przypadku braku opłaty w terminie, będą wysyłane drogą elektroniczną, o ile wcześniej użytkownik strefy się na to zgodzi.

Nowe przepisy przewidują również ułatwienia parkowania Honorowym Obywatelom Warszawy. Mają oni otrzymać Kartę Honorową, której parametry umożliwią jej odczytanie przez e-kontrolę. Dzięki temu nie będzie ryzyka nałożenia opłaty dodatkowej przez e-kontrolę i konieczności jej późniejszego anulowania.

Źródło i Foto: Zarząd Dróg Miejskich

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content