Barbara Nowosielska-Piszczyk ze statuetką Syreny!

Tym wydarzeniem musimy się podzielić z Wami – naszymi Czytelnikami. Przez 30 lat istnienia Gazety momentów, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze było już wiele, ale ten jest wyjątkowo wzruszający. Wzruszający dla naszej całej redakcji, a szczególnie Barbary Nowosielskiej-Piszczyk – redaktor naczelnej, która od samego początku, przez 30 lat wkłada całe serce w to, byście dwa razy w miesiącu dostawali gazetę z informacjami z prawobrzeżnej Warszawy.

Jej pracę docenili stołeczni radni przyznając nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dzisiaj (31 lipca) na uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy, nasza redaktor naczelna odebrała statuetkę Syreny Warszawskiej. Nie kryjąc wzruszenia podziękowała w imieniu wolnej, niezależnej prasy.

PS. A my jako zespół redakcyjny, jesteśmy dumni z naszej Redaktor Naczelnej i gazety, bez której życie całej (nie tylko prawobrzeżnej Warszawy), nie byłoby nigdy takie samo. Dziękujemy i gratulujemy!