Będzie akustyczna mapa Warszawy. Miasto chce walczyć z hałasem

Miasto stworzy Mapę akustyczną Warszawy, która ma pozwolić sprawniej działać na rzecz ochrony mieszkańców przed uciążliwym hałasem. 

Mapa akustyczna obrazuje narażenie na różne rodzaje hałasu na całym obszarze miasta. Jest jego czytelną i dostępną on-line wizualizacją. Służy głównie do kompleksowego informowania lokalnej społeczności o zagrożeniach hałasem. Ponadto jest ona podstawą do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska. Na jej podstawie tworzone są i aktualizowane programy ochrony środowiska przed hałasem, czyli dokumenty kształtujące politykę miasta na kolejne 5 lat.

Na potrzeby wykonania najnowszej edycji mapy przeprowadzane zostaną m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego w minimum 600 punktach pomiarowych. W celu weryfikacji modelu obliczeniowego dokonane zostaną pomiary obejmujące: 60 punktów pomiarowych uwzględniających porę dnia i nocy; minimum 10 punktów pomiarowych mierzących metodą ciągłych, 24-godzinnych, pomiarów hałasu drogowego; pomiary hałasu tramwajowego w 30 punktach oraz pomiary hałasu kolejowego w 20 punktach. Dodatkowo, dla hałasu drogowego związanego z eksploatacją Południowej Obwodnicy Warszawy, zostaną wykonane dodatkowo pomiary w minimum 4 punktach (metodą ciągłych 24-godzinnych pomiarów hałasu).

Warszawa przykłada dużą wagę do ochrony mieszkańców przed hałasem. Już w roku 1999 stworzony został Plan akustyczny Warszawy, który miał na celu identyfikację zagrożenia mieszkańców hałasem drogowym, kolejowym tramwajowym, lotniczym i przemysłowym. Nadmierny długookresowy hałas dotyka około 104 tys. mieszkańców Warszawy. Główny problem stanowi hałas drogowy – blisko 1/10 mieszkańców żyje w miejscu, gdzie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Pozostałe źródła mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, np. na hałas tramwajowy narażonych jest 0,12% osób, na kolejowy 0,01%.

Miasto wykonało do tej pory – zgodnie z metodyką unijną – trzy edycje Mapy akustycznej m.st. Warszawy (Mapa 2007 r., Mapa 2012 r. i Mapa 2017 r.) oraz uchwaliła trzy Programy ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Program 2010 r.Program 2013 r. i Program 2018 r.). Mapy tworzone są co 5 lat, a ich wykonanie jest obowiązkiem zapisanym w ustawie Prawo ochrony środowiska

Szczegółowe informacje nt. przetargu na sporządzenie mapy akustycznej m.st. Warszawy można znaleźć na stronie internetowej m.st. Warszawy. Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2021 o godzinie 12:00.

/um/

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content