Będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni

Zaniepokojona czytelniczka przysłała do nas wczoraj informację o tym, że rząd nie przewiduje zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci szkół podstawowych w nadchodzącym czasie nauki zdalnej w okresie 20.12.2021-9.01.2022. Pani Anna poprosiła nas o zgłębienie tematu. 

W związku z tym, że zamknięcie szkół zostało ogłoszone wcześniej niż 7 dni przed planowanym zamknięciem, rodzicom nie przysługuje „covidowy” zasiłek z ZUS-u na opiekę nad dzieckiem. Zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest na kwarantannie lub jest chore. Tego problemu nie będą mieć rodzice dzieci chodzących do żłobków i przedszkoli – te placówki pozostaną otwarte.

Widmo braku zasiłku widniało nad rodzicami jeszcze wczoraj.  Nasza czytelniczka spytała, co w takim razie ma zrobić rodzic, który musi zostać z dzieckiem w domu z powodu lekcji zdalnych? 8-letnie dziecko nie jest w stanie zostać samo na cały dzień, gdy rodzic pracuje.

Furtka dla ośmiolatka

Okazało się, że w rozporządzeniu przewidziano, co zrobić w takiej sytuacji z ośmiolatkami. Przepisy zakładają, że dyrektor szkoły, w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować. 

Kolejne pytanie nasunęło się samo. A co z uczniami starszymi? Co z 9-latkami?  Czy uczeń klasy IV, mający lat 10, nieletni, może sam zostać na cały dzień w domu bez opieki? Rodzicom dzieci starszych niż III klasa szkoły podstawowej została opcja wykorzystania puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych? A co jeśli już tę pulę wykorzystali na początku roku, gdy szkoły były zamknięte?

Oficjalny komunikat o tym, że dodatkowego zasiłku nie ma, nie został podany. Wielu rodziców nie ma świadomości, w jakiej sytuacji zostali postawieni. Zasiłek będzie czy nie? Przecież nie każdy ma możliwość zorganizowania dodatkowej opieki dla dziecka, nie każdy może wziąć zwolnienie z pracy.

Będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni

Poprosiliśmy wczoraj o wyjaśnienie powyższej kwestii rzecznika ZUS-u. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Za to w mediach, na stronie Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się informacja o tym, że:

„rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci z niepełnosprawnościami będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 20 grudnia do 9 stycznia – wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu. W tym okresie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna”.

Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Rząd ma przyjąć projekt jeszcze w grudniu – czytamy na www.prawo.pl. Czekamy zatem razem ze zniecierpliwionymi rodzicami na powyższe rozporządzenie.

Przypominamy, że zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka. Wypłacany jest temu rodzicowi, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłacany jest za każdy dzień, w trakcie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem, także za dni ustawowo wolne od pracy. O zasiłek można wystąpić w momencie, w którym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak również starszymi dziećmi, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content