Bez zgody i poszanowania historii

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wymierzył administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 000 złotych za rozbiórkę części budynku nr 3, dawnej stajni Stalowni Praskiej. Roboty budowlane na posesji, przy ul. Szwedzkiej 2/4 prowadzone były bez pozwolenia konserwatorskiego. Od decyzji zostało złożone odwołanie.

Pod koniec 2000 roku budynek wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-1 na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ten wpis oznacza ścisłą ochronę i wyklucza rozbiórkę.

Budynek magazynowy zaliczany jest do najstarszych obiektów budowlanych Stalowni Warszawskiej. Wybudowany został jako jeden z pierwszych na tym terenie, a usytuowany wzdłuż torów kolejowych pełnił rolę składnicy karabinów podczas I wojny światowej.

W okresie międzywojennym był wykorzystywany jako warsztat mechaniczny. Teren stajni związany jest z tradycjami przemysłowymi, sięgającymi XIX wieku, kiedy funkcjonował zakład produkcyjny firmy Lilpop, Rau oraz Loewenstein.

W maju, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ skierował akt oskarżenia do Sądu w sprawie zniszczenia zabytku znajdującego się w Warszawie, przy ul. Szwedzkiej 2/4 wchodzącego w skład kompleksu Stalowni Praskiej. Osobie oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. /MWKZ/

Fot. Facebook  MWKZ