Bezpłatne żłobki tylko dla dzieci zaszczepionych

To już pewne – od stycznia nieszczepione dzieci nie będą mogły korzystać bezpłatnie ze stołecznych żłobków.

Bezpłatne miejskie żłobki są dużym ułatwieniem dla wielu rodzin, które płacą podatki w Warszawie. Do tej pory nie miało znaczenia, czy korzystające z tej formy opieki dzieci, są zaszczepione. Od dawna jednak trwały dyskusje o tym, że maluchy, których rodzice są przeciwnikami szczepionek, stanowią zagrożenie dla innych dzieci i personelu placówek.

Na sesji, która odbyła się 28 listopada, miejscy radni zdecydowali: bezpłatne żłobki będą dostępne tylko dla dzieci zaszczepionych. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych, w których za miejsca płaci Miasto. Radni podkreślali, że skala problemu jest duża, bo na 13 tys. dzieci oczekujących w kolejce do żłobków, aż ok. 2400 nie ma obowiązkowych szczepień. We wrześniu przeprowadzono ankietę, w której zdecydowana większość rodziców opowiedziała się za wprowadzeniem takiej zmiany.

Rodzice w przeprowadzonej ankiecie (badanie listopad 2019r., próba 4,5 tys. respondentów) wskazali, że żłobki powinny być dostępne wyłącznie dla dzieci zaszczepionych (90% odpowiedzi) – informuje Miasto.
Od nowego roku warunkiem uzyskania bezpłatnego miejsca w żłobku będzie okazanie wpisu w książęce zdrowia o dokonanych szczepieniach. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli dziecko nie może być zaszczepione, konieczne będzie przedstawienie potwierdzającej to dokumentacji lekarskiej.

Na wczorajszej sesji, radni zdecydowali też o podniesieniu stawki żywieniowej w żłobkach do 15 zł. 

Planowane są również nowe rozwiązania, które pozwolą na urealnienie kolejki oczekujących na przejęcie do żłobka.

-Obecnie jest tam 13 tys. dzieci, ale w tym jest 4700 poniżej 1 roku, które nie mogą ze względu na wiek być jeszcze przyjęte do placówki, 2400 dzieci nieszczepionych, 138 niezamieszkałych w stolicy oraz 522 matek i 944 ojców niepłacących podatków w Warszawie. Kolejka liczona nowym systemem pokaże prawdziwą, realną liczbę dzieci oczekujących na miejsce – zapowiada Urząd Miasta.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content