Białołęka i Wesoła z dodatkowymi środkami z Unii Europejskiej

Dwie stołeczne dzielnice: Białołęka i Wesoła zdobyły środki z Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Białołęka otrzymała w ramach naboru największą liczbę punktów.

– Dzięki temu Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 zyska 58 444,80 zł dofinansowania z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 asystentów dla niepełnosprawnych dzieci. Przejdą oni cykl szkoleń, później będą pomagać przedszkolakom m.in. w przemieszczaniu i transporcie, w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie, w aktywnym udziale podczas zajęć i w czasie posiłków. Będą również współpracować z rodziną, wychowawcami i specjalistami w zakresie przygotowania sprzętu i przestrzeni dla dziecka oraz wspierać w rozwiązywaniu codziennych problemów z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, tak by przygotować je do możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie – mówi Izabela Ziątek, zastępca burmistrza Białołęki.

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” to projekt, który ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Zakłada on pozyskanie grantów na sfinansowanie zatrudnienia takich asystentów przez organy prowadzące szkoły lub przedszkola na terenie wszystkich szesnastu województw w kraju. Zatrudnienie to powinno obowiązywać 10 miesięcy. Co ważne jeden organ prowadzący szkoły lub przedszkola może zrealizować przedsięwzięcie grantowe maksymalnie w pięciu prowadzonych przez siebie placówkach, zaś w każdej z nich może być zatrudnionych maksymalnie dwóch takich asystentów.

Dofinansowanie otrzyma także firma Edukacja w bliskości sp. z o.o. działająca na terenie Wawra.

Realizacja przedsięwzięcia grantowego nie może trwać dłużej niż do 31 stycznia 2023 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

/MK/

Źródło: własne, asystentspe.pl, Fot. pixabay.com 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 23(814) ROK XXXI
Następne wydanie 20.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content