Biuro Spraw Dekretowych

Likwidacja Biura Gospodarki Nieruchomościami i utworzenie Biura Spraw Dekretowych, powołanie Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów lokatorów dotkniętych tzw. dekretem Bieruta oraz zwiększona kontrola nad przekazywanymi nieruchomościami to główne zmiany w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgodnie z zapowiedzią Prezydent m.st. Warszawy przyjął nowy regulamin Urzędu zmieniający jego strukturę. Dotychczasowe Biuro Gospodarowania Nieruchomościami zostało rozwiązane. Jednocześnie powstało Biuro Spraw Dekretowych, które swoje działania skoncentruje wyłącznie na kwestiach reprywatyzacyjnych. Dyrektorem tej jednostki został Piotr Rodkiewicz, który wcześniej pełnił obowiązki prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Pozostałe zadania wykonywane dotychczas przez BGN realizować będzie nowo powołane Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa z nowym dyrektorem Arkadiuszem Kuranowskim, Zarząd Mienia m.st. Warszawy i Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz urzędy dzielnic.

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy powołany został pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów lokatorów z budynków objętych roszczeniami – Magdalena Młochowska. Do zadań pełnomocnika należy między innymi koordynacja pomocy prawnej i socjalnej skierowanej do mieszkańców budynków objętych roszczeniami. Dla wsparcia działań pełnomocnika powołany zostaje specjalny zespół, w którego skład wchodzą dyrektorzy urzędu oraz właściwi dla poszczególnych spraw burmistrzowie.

W celu wzmocnienia ochrony mieszkańców budynków objętych roszczeniami Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie zwiększające kontrolę nad przekazywanymi nieruchomościami. W związku z nową linią orzeczniczą sądów pozwala ono między innymi na wstrzymanie przekazania budynku i ponowną weryfikację postępowania.

Zgodnie z nowym zarządzeniem Biuro Spraw Dekretowych na co najmniej 30 dni przed przekazaniem budynku musi zostać o tym poinformowane przez podmiot wydający nieruchomość. (um)

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content