BohaterON – włącz historię! Osadzeni w grochowskim areszcie dla Powstańców

Osadzeni z grochowskiej jednostki penitencjarnej po raz kolejny wzięli udział w edukacyjnej akcji – BohaterON – włącz historię!, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im  kartek. Projekt ma edukować, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych przez kadrę penitencjarną osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie wykonali 1238 kartek dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Kartki zostały wysłane na adres Fundacji Sensoria, która przekaże je bohaterom Powstania Warszawskiego.

Ponadto skazane zatrudnione w radiowęźle tutejszej jednostki penitencjarnej przygotowały cykl audycji upamiętniających jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Osadzeni przebywający w celach mieszkalnych i świetlicach mogli zapoznać się z wydarzeniami, utrwalić je oraz oddać hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i stolicę.

Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, dlatego też każdy obywatel powinien posiadać wiedzę na ten trudny temat. Jest rodzajem mitu, który ważny jest dla istnienia narodu i stanowi dla następnych pokoleń coś bardzo ważnego. Dla wielu Polaków to najlepszy przykład męstwa i bohaterstwa. Tragedia powstania była tak ogromna, że jej dźwięk będzie trwał przez pokolenia.

Podtrzymywanie pamięci o bohaterach narodowych, przedstawianie prezentowanych przez nich postaw, oraz zasad może być elementem kształtującym pozytywne postawy wśród skazanych. Edukacja historyczna pozwala na zrozumienie zachowań innych ludzi, ich emocji i potrzeb, podkreśla konieczność przestrzegania norm i zasad tolerancji, kształtuje szacunek dla prawa, zasad demokracji, buduje autorytet i szacunek dla władzy, wzmacnia poczucie więzi z ojczyzną, miejscem urodzenia i zamieszkania, uczy odpowiedzialności za swoje czyny, mobilizuje do pracy na rzecz własnego środowiska, kształtuje osobowość autorefleksyjną oraz kreuje potrzebę posiadania wzorców osobowych i autorytetów. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content