Chcę wystąpić do spadkobiercy testamentowego po moim ojcu o zapłatę zachowku.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Chcę wystąpić do spadkobiercy testamentowego po moim ojcu o zapłatę zachowku. Ojciec zmarł 3 lata temu. Ja rok temu miałem wypadek samochodowy i niestety jestem skazany na wózek inwalidzki. Czy mogę domagać się zachowku w wysokości 2/3 przypadającego na mnie udziału w spadku?

Zgodnie z artykułem 991 §1 kodeksu cywilnego, jeśli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy, przysługuje jej zachowek w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby jej w przypadku dziedziczenia ustawowego. W pozostałych przypadkach przysługuje jej połowa wartości tego udziału. Aby ustalić przesłanki trwałej niezdolności do pracy i małoletniości, które są podstawą do dochodzenia roszczenia o zachowek, należy uwzględnić stan istniejący w momencie otwarcia spadku. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2013 r., sygnatura V ACa 989/12.)

W związku z powyższym w Pana przypadku fakt, że jest Pan osobą niepełnosprawną, trwale niezdolną do pracy nie będzie brany pod uwagę z uwagi, że stan ten nie istniał w dacie śmierci spadkodawcy. A zatem może się Pan domagać z tytułu zachowku jedynie połowy wartości udziału, jaki by Panu przypadł gdyby do dziedziczenia doszło na podstawie ustawy.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content