Chciałabym z mężem darować córce mieszkanie. Będzie to druga darowizna.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Chciałabym z mężem darować córce mieszkanie. Będzie to druga darowizna. Pierwsza miała miejsce 2 lata temu, i wtedy córka otrzymała od nas niezabudowaną działkę. Czy teraz będzie trzeba zapłacić podatek od darowizny mieszkania?

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych, m.in. przez dzieci, jest zwolnione od podatku, jeżeli nabycie to zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od chwili złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia. W przypadku, jeżeli ze względu na przedmiot darowizny, przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy m.in. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, gdyż w takim przypadku obowiązek zgłoszenia spoczywa na notariuszu sporządzającym akt notarialny.
Reasumując, w Pani przypadku obowiązek podatkowy nie powstanie. Ponadto, z uwagi na to, że do dokonania darowizny mieszkania konieczna jest forma aktu notarialnego, to również nie ciąży na Pani obowiązek zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego”.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content