Chodnik wyłącznie dla pieszych. Od 21 września zaparkujesz tylko na drodze dla pieszych.

droga dla pieszych

21 września 2022 r. zmieniają się przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część przepisów dotyczy zasad poruszania się po chodniku oraz drodze dla pieszych.

Wszystko za sprawą nowych definicji: chodnika oraz drogi dla pieszych. Definicja chodnika, która pojawiła się w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym informuje nas, że chodnik jest częścią drogi dla pieszych przeznaczoną WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Słowo „wyłącznie” może mieć od 21 września skutek w postaci mandatu m.in. dla kierowcy za parkowanie na chodniku.

Słowo „wyłącznie” oznacza zakaz parkowania na chodniku. To słowo oznacza także zakaz poruszania się chodnikiem dla osób korzystających z urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych oraz rowerzystów. Jazda rowerem po chodniku jest możliwa tylko w trzech przypadkach, o czym pisaliśmy tu: 

Piraci na jednośladach

W związku ze zmieniającymi się przepisami, trzeba się nauczyć odróżniać definicję chodnika od definicji drogi dla pieszych. To drugie pojęcie pojawiło się w dodanym w art. 2, nowym punkcie 4a, który brzmi: droga dla pieszych (DDP) – droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów (DDP nie jest przeznaczona dla osób poruszających się urządzeniami transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych oraz rowerzystów).

Chodnik częścią drogi dla pieszych

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia w swoim komunikacie, że chodnik jest częścią drogi dla pieszych oraz definiuje podział drogi dla pieszych.

Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

  • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
  • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do  pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Jak to wszystko rozumieć? Czy tak, że za parkowanie na chodniku, na którym nie ma wytyczonej strefy do parkowania (pas buforowy) otrzymamy mandat? A za parkowanie na drodze dla pieszych (którego częścią jest chodnik), która spełni inne funkcje, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów (jest wytyczona strefa do parkowaniapas buforowy) nie dostaniemy mandatu? Na to wygląda.

W przepisach, w art. 47 Prawa o ruchu drogowym, w którym słowo chodnik zamieniono na pojęcie drogi dla pieszych. Artykuł ten dopuszcza zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że szerokość chodnika (części składowej drogi dla pieszych), jest nie mniejsza niż 1,5 m. Szczegóły https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001768

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że zasady parkowania nie ulegają zmianie.

– Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinny dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Całość komunikatu Ministerstwa Infrastruktury można przeczytać tutaj https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nie-zmieniamy-zasad-parkowania


Przypominamy czym są urządzenia wspomagające ruch (UWR) i urządzenia transportu osobistego (UTO).

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Urządzenia transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące). Do urządzeń transportu osobistego nie zalicza się elektrycznej hulajnogi. /om/

Źródło: isap.sejm.gov.pl, www.gov.pl
Foto: www.gov.pl/web/infrastruktura/nie-zmieniamy-zasad-parkowania

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content