Coraz bliżej zielonej linii na Pragę

Robimy kolejny krok do realizacji ważnego dla Pragi projektu. Roślinność pokrywająca zadaszenia wiat wyjściowych, powtarzalne elementy architektury obniżające koszty budowy, dbałość o wysoką jakość przestrzeni wokół stacji – takie są główne cechy założeń I etapu linii M3 na Pradze Płd.

Pierwszy etap prac przedprojektowych „Praga – III linia metra wraz ze stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie” mamy już za sobą. Wiemy już gdzie ostatecznie zaprojektowane zostaną stacje. Autorzy opracowania – firma ILF, mają teraz za zadanie przygotowanie dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka w systemie „projektuj i buduj”.

Zgodnie z harmonogramem firma ILF w połowie przyszłego roku przedstawi komplet dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na realizację tego odcinka. Oznacza to, że pod warunkiem zapewnienia finansowania, przetarg w trybie „projektuj i buduj” mógłby zostać ogłoszony jeszcze w 2023 roku, a zakończenie budowy w latach 2028–2029.

Odwierty i strefa oddziaływania

Już niebawem mieszkańcy Pragi Południe mogą spodziewać się korespondencji związanej z kolejnym etapem przygotowania inwestycji. Projektant musi bowiem zinwentaryzować budynki na trasie przebiegu metra, wyznaczyć strefy oddziaływania inwestycji, a także przeprowadzić badania hydro-geologiczne. Zebranie kompletnej dokumentacji powinno zająć jeszcze rok. Natomiast już wiadomo, jak będzie wyglądała linia M3 od strony architektonicznej.

8 kilometrów trasy

Długość projektowanego odcinka M3 wynosi 8,1 kilometra, projektant przewiduje sześć stacji, w tym dwie węzłowe: Dworzec WschodniWiatraczna oraz cztery liniowe: Mińska, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Oprócz stacji zaprojektowano również 7 wentylatorni szlakowych i komorę rozjazdów. W ramach opracowania przygotowane są też założenia i dokumentacja Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka, jednak jej budowa jest wariantowa i nie musi być realizowana w ramach budowy pierwszego odcinka M3.

M3 jest na tym odcinku zaprojektowana na głębokości od 14 do 21 metrów.

Architektura

Projektowaniu wszystkich elementów kubaturowych towarzyszyła idea minimalizmu. Proste formy obiektów wykonanych z betonu, stali i szkła ma dopełniać przestrzeń wokół stacji, ale nie dominować. Przykrycie dachów zielenią ekstensywną spełniają współczesne ekologiczne wymogi zwiększania powierzchni biologicznie czynnych. Poprzez zastosowanie zmiennych materiałów w zależności od otoczenia stacji, obiekty naziemne wpiszą się swoim charakterem w istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu.

Wewnątrz architekci zaproponowali wnętrza proste, a jednocześnie eleganckie, wykończone surowym betonem, tworzącym neutralne wnętrze. Motywem przewodnim całej linii są „baffle”, czyli elementy typu sufit listwowy lub dekoracje ścienne też o przekroju prostopadłościennym, nadającym tym samym spójny charakter przestrzeni. Ze względu na chęć zachowania indywidualnego charakter dodano elementy dekoracyjne typu oświetlenie LED w różnych kolorach lub neony.

Okładziny hali odpraw oraz przejść podziemnych zaprojektowano z prefabrykowanych płyt z betonu architektonicznego zbrojonych włóknem szklanym Powierzchnia płyt gładka, układ płyt prosty, poziomy. Kolor płyt – naturalny kolor betonu. W wyznaczonych miejscach zaprojektowano płyty dekoracyjne, ryflowane lub panele ozdobne nawiązującym do ściany zatorowej z motywem przewodnim nawiązującym do grafiki podziału ściany zatorowej. Elementy dekoracyjne uzupełnione oświetleniem LED.

Wzdłuż peronu zaprojektowano ścianę zatorową z paneli z blachy aluminiowej lub stalowej w układzie liniowym tworzących przestrzenną formę nawiązującą do sufitu podwieszanego na peronie.

Stacje zostały dokładnie zlokalizowane

Dla mieszkańców Pragi Południe istotne jest przede wszystkim ostateczne potwierdzenie lokalizacji nowych stacji, a także określenie gdzie znajdą się wyjścia. Lokalizacje stacji zasadniczo nie zmieniły się w odniesieniu do wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu, jednak zostały doprecyzowane.

  • Stacja Dworzec Wschodni:

Zlokalizowana przy ulicy Kijowskiej. Bezpośrednio za stacją znajduje się budynek Dworca Warszawa Wschodnia.

  • Stacja Mińska:

Zlokalizowana pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się tor kolarski Nowe Dynasy i Stadion Podskarbińska.

  • Stacja Rondo Wiatraczna:

Zlokalizowana pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i dalej wzdłuż i pod ulicą Grochowską. Stacja została nieznacznie przesunięta względem pierwotnego wariantu M3, aby uniknąć kolizji z planowaną obwodnicą Pragi.

  • Stacja Ostrobramska:

Zlokalizowana pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką oraz ul. gen Augusta Emila Fieldorfa – „Nila” i wzdłuż ulic Zamienieckiej i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa-„Nila”.

  • Stacja Jana Nowaka Jeziorańskiego:

Zlokalizowana wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, na północnym skraju tego obszaru, z głowicą północną pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz z głowicą południową w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Fieldorfa i Jerzego Bukowskiego i gen. Leopolda Okulickiego.

  • Stacja Gocław:

Zlokalizowana wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, w bezpośrednim sąsiedztwie poprzecznej ulicy gen Tadeusza Bora-Komorowskiego (głowica północna stacji) i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera i Jugosłowiańską.

Artykuł sponsorowany

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content