Czapka od serca, czyli #ResortSprawiedliwościPomaga

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie wraz z Fundacją Ronalda McDonalda aktywnie motywują skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności do włączenia się w akcję charytatywną polegającą na szydełkowaniu czapek dla dzieci onkologicznych i ich rodziców.

Trochę o Fundacji…

Misją Fundacji Ronalda McDonalda jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów, które pomagają dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności, aby rodzina mogła być razem. Podstawowym celem organizacji jest m.in. poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia. Fundacja cel swój realizuje poprzez zakładanie i prowadzenie placówek, pozwalających na czasowe zakwaterowanie opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda, wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne.

Współpraca z Aresztem

W ramach programu resocjalizacyjnego, który został stworzony przez kadrę penitencjarną grochowskiej jednostki, skazane kobiety szydełkują czapki, które przekazane zostaną rodzicom dzieci onkologicznych oraz samym podopiecznym. Wykonane czapki będą również zasilały konto fundacji. 

Do tej pory zostało przekazanych 79 czapek, które w sposób staranny i precyzyjny zostały wykonane przez skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej. To dopiero początek owocnej współpracy.   

Korzyści dla osadzonych

Zajęcia rękodzielnicze to forma oddziaływań, która jest równocześnie nauką jak i odpowiedzią na potrzeby skazanych przebywających w izolacji – terapią i konstruktywnym zagospodarowaniem czasu wolnego. Skierowane są na człowieka i jego środowisko, kształtują samodzielne myślenie, stymulują procesy intelektualne, rozwijają zdolności ekspresji. Warsztaty zmniejszają ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych, stres i niepokój, pomagają złagodzić depresję, wzmacniają poczucie własnej wartości, jak również są bardzo ciekawą formą terapii zajęciowej.

Włączanie skazanych w akcje charytatywne ma uwrażliwiać na potrzeby innych i uzmysłowić im samym, iż mimo problemów z jakimi się borykają również mogą działać na rzecz drugiego człowieka. Poprzez uczestnictwo w akcjach prospołecznych uczą się współpracy a także działalności non profit. Możliwość sprawdzenia się, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań a także w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-czapka-od-serca-czyli-resortsprawiedliwoscipomaga

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content