Czy mogę udzielić pełnomocnictwa mojej 16-letniej córce…

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Czy mogę udzielić pełnomocnictwa mojej 16-letniej córce do reprezentowania mnie wobec wspólnoty mieszkaniowej podczas zebrania i głosowania?

Jeśli Pani córka nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, to może zostać ustanowiona pełnomocnikiem. Zgodnie z treścią art. 100 ustawy Kodeks cywilny, “okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy”.

Pełnomocnictwo w tym przypadku jest pełnomocnictwem rodzajowym uprawniającym pełnomocnika do udziału w zebraniu, zgłaszania wniosków czy głosowania nad uchwałami. Dlatego też w dokumencie pełnomocnictwa powinno zostać dokładnie określone, do jakich konkretnych czynności Pani umocowuje swoją córkę. Jeśli chce Pani, aby córka głosowała w określony sposób zgodny z Pani wolą, to ta okoliczność również powinna być zaznaczona.

Przepisy prawa do udzielenia pełnomocnictwa nie przewidują szczególnej formy i w związku z tym może ono zostać udzielone również ustnie. W praktyce stosuje się formę pisemną, gdyż pozwala ona na wykazanie przez pełnomocnika posiadanego umocowania.

Jeżeli zamierza Pani umocować córkę do czynności, do których konieczna jest forma szczególna np. aktu notarialnego, to pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w tej formie.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content