Czy po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku, a przed jego działem

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Czy po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku, a przed jego działem (zniesieniem współwłasności w przedmiocie spadku) wierzyciel spadkodawcy może skierować egzekucję do przedmiotów należących do jednego ze spadkobierców?

W sytuacji kiedy nie został dokonany dział spadku, a do przedmiotów majątkowych stanowiących wspólność majątku spadkowego kilku spadkobierców została skierowana egzekucja ma zastosowanie art. 779 k.p.c.

Ww. przepis stanowi m.in., że do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom i stosuje się go w szczególności, kiedy wierzyciel nie posiada tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkodawcy. W sytuacji kiedy takim tytułem dysponuje, a postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze wszczęto za życia spadkodawcy, to wówczas wierzyciel w oparciu o dyspozycję art. 788 k.p.c. jest uprawniony do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom, którzy wskazani zostali w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub notarialnym poświadczeniu dziedziczenia.

Podkreślić należy, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, a od chwili przyjęcia spadku – z całego swego majątku. Jeżeli więc przed przyjęciem spadku wierzyciel spadkodawcy skieruje egzekucję przeciwko spadkobiercy do przedmiotów niewchodzących w skład spadku, to wówczas jest podstawa do umorzenia postępowania egzekucyjnego w tej części z urzędu.

Jeżeli zaś dłużnikami są poszczególni spadkobiercy, to przyjmuje się, że przed działem spadku nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z należących do nich ułamkowych części spadku, co odzwierciedla zasadę, że spadkobierca może rozporządzać udziałem w przedmiocie należącym do spadku tylko za zgodą pozostałych spadkobierców.
Jednocześnie wierzyciele osobiści spadkobierców mogą zająć prawa, jakie przypadną im w wyniku działu spadku, jak również złożyć wniosek o dział spadku.

Innymi słowy do czasu przyjęcia spadku egzekucja długów spadkowych dopuszczalna jest wyłącznie z masy spadkowej, natomiast po przyjęciu spadku a przed jego działem prowadzenie egzekucji osobistych długów spadkobierców możliwe jest wówczas, gdy wierzyciel posiada tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

Przedmiotem egzekucji może być także udział w spadku, ponieważ spadkobierca od chwili przyjęcia spadku może nim rozporządzić bez zgody pozostałych spadkobierców.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content