Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, będąc na zwolnieniu chorobowym albo na urlopie?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, będąc na zwolnieniu chorobowym albo na urlopie?

Tak. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Z powyższego przepisu wynika, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie zwolnienia chorobowego pracownika (usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy) lub urlopu odnosi się wyłącznie do wypowiedzenia składanego przez pracodawcę. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowę o pracę w tym okresie, mógł wypowiedzieć pracownik.

Czy decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zależy tylko od woli pracodawcy? Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu w tym okresie?

Na pierwszą część pytania należy odpowiedzieć twierdząco. O powyższym stanowi art. 36 (2) Kodeksu pracy, zgodnie z którym, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dla zastosowania powyższego, nie ma znaczenia, która ze stron rozwiązała umowę o pracę. Zwolnienie z powinności świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Ponadto, pracodawca może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie okresu wypowiedzenia.

Odpowiadając na drugą część pytania, należy wskazać, że udzielenie pracownikowi zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (nawet dokonanego z inicjatywy pracownika) jest prawem ale nie obowiązkiem pracodawcy. Powyższą kwestię reguluje art. 167 (1) zdanie 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron powoduje, że zmianie ulega tryb udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Ustaje obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów lub uzgodnionym indywidualnie z pracownikiem. Uprawnienie do jednostronnego decydowania o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę uzyskuje pracodawca, a pracownik ma obowiązek się do tego dostosować. Nie ma przy tym znaczenia wniosek pracownika co do preferowanego terminu urlopu. Pracownik może oczywiście złożyć wniosek o udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia, jednak pracodawca może odmówić udzielenia mu urlopu we wskazanym we wniosku terminie, nawet wówczas, gdy pokrywa się on z ustaleniami poczynionymi wcześniej w planie urlopów lub we wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikiem.

Na koniec trzeba jednak zaznaczyć, że dla podmiotu zatrudniającego, korzystniejsze jest udzielenie urlopu, bowiem w przeciwnym razie, w chwili ustania umowy, powstanie po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy).

 

 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content