Czy to prawda, że w wyniku zmiany przepisów, nabywca auta nie będzie już musiał zmieniać numerów tablic rejestracyjnych, nawet gdy samochód ma tzw. „blachy” z innego powiatu?

Czytelnicy pytają – radca prawny
Marcin Kluś odpowiada


Tak, ale nastąpi to za pewien, bliżej nieokreślony czas. W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 roku, wprowadzono do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 73 ust. 1a, zgodnie z którym, składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z aktualnymi wymogami oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Zatem w oparciu o powyższe, jeżeli nabywca pojazdu posiada aktualne, nieuszkodzone i czyste tablice rejestracyjne pojazdu zarejestrowanego w Polsce, to będzie mógł je zachować niezależnie od miejsca zamieszkania poprzedniego właściciela i miejsca rejestracji pojazdu. O tym, co powinny zawierać aktualnie tablice rejestracyjne stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 roku. Na pewno, trzeba będzie wymienić czarne tablice sprzed 2000 roku oraz tablice rejestracyjne z lat 2000-2006, na których nie było symbolu Unii Europejskiej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z w/w ustawą, przepis umożliwiający zatrzymanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych przy zakupie auta z innego powiatu, wejdzie w życie dopiero z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Powyższe ma nastąpić w komunikacie Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Do tego czasu możliwe jest zatrzymanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, tylko przy zakupie auta zarejestrowanego w tym samym powiecie, jeżeli tablice rejestracyjne spełniają aktualne wymagania formalne i techniczne.


Autorem publikacji jest radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w sprawach cywilnych, o błędy medyczne i szkody komunikacyjne. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content