Czy w Warszawie będzie zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 23?

Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Warszawie? To możliwe. Ze względu na rosnącą ilość sklepów sprzedających alkohol przez 24h/dobę wzrasta częstotliwość awantur oraz libacji w okolicy sklepów. Mieszkańcy zwracają uwagę na hałas oraz względy bezpieczeństwa w okolicy takich miejsc.

Rada Dzielnicy Pragi-Północ, 14 listopada br., przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie stolicy. Sprawa dotyczy sprzedaży w sklepach.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od godz. 23.00 do godz. 6.00. 

Zdecydowana większość radnych była jednomyślna bez względu na opcję polityczną. W trakcie obrad Rady pojawiła się opinia, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 23 nie wpłynie na zmniejszenie ilości osób spożywających alkohol, nie zlikwiduje problemu picia, przeważyły jednak kwestie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców, zmniejszenie hałasu i ilości awantur do których dochodzi w okolicach sklepów sprzedających alkohol 24 godz. na dobę.

/om/

Źródło: LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ
Grafika: gazeta Mieszkaniec

gazeta Mieszkaniec
Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniecerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content