Czystość piasku w piaskownicy – kto za to odpowiada?

Piaskownica to miejsce wspólnych zabaw dzieci, w którym można rozwijać kreatywność oraz zawierać znajomości. Żeby dziecięce zabawy były bezpieczne i komfortowe, należy dbać o czystość piaskownic. Okazuje się jednak, że bywa z tym różnie. Nie chodzi tylko o to, z jakich materiałów piaskownica jest zbudowana. Bardzo ważna jest czystość piasku.

Coraz cieplejsza pogoda sprzyja częstym wizytom w piaskownicach. Niestety coraz częściej pojawiają się głosy rodziców, mówiące o zanieczyszczonym piasku. Wilgotny piasek i ciepła aura tworzą warunki do namnażania się bakterii, pasożytów czy grzybów. Zanieczyszczenia powodują dzikie zwierzęta (ptaki, koty, szczury), niestety również ludzie. Niejednokrotnie widać w piasku niedopałki, kapsle, szkło, różne śmieci, a co gorsza także odchody zwierzęce.

Czystość piasku w piaskownicy – kto za to odpowiada?

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym oraz estetycznym obiektów budowlanych małej architektury (a do takich należy piaskownica – art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), odpowiada ich właściciel, posiadacz lub zarządca terenu, na którym znajduje się piaskownica.

– Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności) oraz zabezpieczać piaskownice przed zanieczyszczeniem – czytamy na stronie GIS.

O utrzymaniu czystości na terenie nieruchomości mówi także ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008, art. 22.

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
  • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
  • usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do wymiany piasku w piaskownicy przynajmniej dwa razy w roku, przed sezonem letnim, w trakcie sezonu oraz każdorazowo po stwierdzeniu obecności widocznych zanieczyszczeń w piaskownicy takich jak odpady, odchody zwierzęce. Te zanieczyszczenia są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia dzieci. Obowiązek wymiany piasku w piaskownicy wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi oraz zakaźnymi.

Zaleca się by piaskownice były zabezpieczane na stałe poprzez np. ogradzanie terenu na którym piaskownica się znajduje, zasłanianie piaskownic na noc lub w okresach braku użytkowania.

Odpowiedzialność za czystość piaskownicy spoczywa nie tylko na zarządcy czy właścicielu terenu, na którym znajduje się piaskownica. Za stan piaskownicy odpowiadają także dorośli, którzy nie powinni pozwalać na wprowadzanie do piaskownic psów i innych zwierząt domowych, nie powinni także zostawiać w tym miejscu odpadów.

Ciąg dalszy pod grafiką

Kontrola piaskownic

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza regularne kontrole piaskownic nie tylko tych dostępnych w przestrzeni publicznej, ale także na terenach przedszkoli, żłobków, placach zabaw na osiedlach. Przedmiotem kontroli jest nie tylko piasek, ale także stan techniczny obiektu. Zwracana jest także uwaga na:

  • zabezpieczenie piaskownic przed zanieczyszczeniami w czasie jej nieużytkowania
  • umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu placu zabaw
  • umieszczenie w widocznym miejscu informacji o zakazie przebywania i wprowadzenia do piaskownicy zwierząt (psów i kotów).

Brudny piasek przyczyną chorób

Zanieczyszczona piaskownica może być przyczyną groźnych chorób takich jak: toksoplazmoza (wywołana poprzez kontakt z odchodami ssaków, ptaków, gryzoni), toksokaroza, którą leczy się wyłącznie w szpitalu (wywołana przez kontakt z odchodami psów lub kotów). W brudnym piasku mogą także wystąpić bakterie escherichia coli czy salmonelli. Zanieczyszczony piasek może także wywołać zatrucia i zakażenia pokarmowe, biegunki, zakażenia skóry.

Jak zadbać o bezpieczną zabawę dziecka w piaskownicy?

Rodzice, opiekunowie, wychowawcy z przedszkola, żłobka muszą zadbać o to, by dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami czy gumą do żucia w buzi, nie jadły w trakcie zabawy w piaskownicy, nie wkładały zapiaszczonych rąk do buzi. Po opuszczeniu piaskownicy dzieci powinny dokładnie umyć ręce oraz twarz. Ważne jest także to, by zabezpieczyć otarcia występujące na skórze dziecka przed wejściem do piaskownicy.

/om/
Źródło: GIS, www.gov.pl, isap.sejm.gov.pl
Grafika: GIS (kontrola piaskownic)error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content