Darmowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami!

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w nowych projektach zatrudnieniowych i integracyjnych!

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi została zarejestrowana w 2004 roku, a jej głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej. Działamy w myśl zasady „Mierz wyżej, sięgaj po więcej”. W naszych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością stosujemy najnowsze standardy krajowe i międzynarodowe, w tym filozofię wsparcia zawartą w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i paradygmat praw człowieka w rozumieniu czym jest niepełnosprawność. 

Corocznie z usług Agencji korzysta około 400–500 osób z niepełnosprawnością, z czego co najmniej 200 osób podejmuje zatrudnienie. Nasi klienci pozytywnie oceniają wsparcie ze strony Agencji, o czym mówi Pan Andrzej: „Dzięki Fuga Mundi zrobiłem kurs ECTL, który bardzo przydaje mi się w życiu. W przypadku problemów ze znalezieniem pracy, od razu idę do Was!”, zaś Pani Anna ocenia je „jako bardzo pomocne, w miłej atmosferze, gdzie nie brakuje kontaktu z potencjalnym pracodawcą”.
Klienci mają możliwość skorzystania z usług psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, pośrednika pracy i prawnika.

Poprzez współpracę ze specjalistami, wypracowaną diagnozę potrzeb i Indywidualny Plan Działania, a także poradnictwo zawodowe i prawne, klient otrzyma wsparcie w procesie zatrudnienia na stanowisku uwzględniającym zarówno predyspozycje osobowościowe, zawodowe i zdrowotne, jak również możliwości i preferencje. Finalnym efektem naszej pracy jest podjęcie zatrudnienia przez klienta na otwartym rynku pracy.

Klienci będą mieli również możliwość skorzystania z projektów integracyjnych, których celem jest aktywizacja społeczna oraz wsparcie motywacyjne. W ramach projektu oferujemy poradnictwo społeczne, psychologiczne, prawne, a także naukę obsługi komputera oraz udział w zajęciach rekreacyjnych.

Oferujemy również projekt „Absolwent” skierowany do osób posiadających wyższe wykształcenie. W programie mogą wziąć udział osoby, które realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5-ciu lat po ukończeniu studiów. Pomoc tej grupie osób jest szczególnie ważna, ponieważ z powodu braku doświadczenia często nie mogą znaleźć pracy zgodnej z swoim wykształceniem. Niepełnosprawność tych osób to dodatkowy czynnik, który im tego nie ułatwia. Poprzez udział w szkoleniach i stażach absolwenci mają szansę poszerzyć zakres swoich kompetencji oraz zdobyć doświadczenie zawodowe.

Do udziału w naszych projektach zapraszamy osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo w tym bezrobotne i poszukujące pracy oraz będące w wieku aktywności zawodowej.

W Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi realizujemy także wolontariat. Zapraszamy osoby, które chcą poświęcić trochę wolnego czasu, jednocześnie robiąc coś dobrego. Każdy uczestnik wolontariatu otrzymuje od nas zaświadczenie, potwierdzające zakres działań jakie wykonywał w ramach projektu. Jest to doskonała szansa na wzbogacenie swojego życiorysu zawodowego o nowe kompetencje i umiejętności.

Zapraszamy już dziś!
POMAGAMY BEZPŁATNIE!
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
ul. Krucza 16/22; warszawa@ffm.pl;
tel. 739 970 204 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content