Darmowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w nowych projektach zatrudnieniowych i integracyjnych!

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi została zarejestrowana w 2004 roku, a jej głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej. Działamy w myśl zasady „Mierz wyżej, sięgaj po więcej”. W naszych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością stosujemy najnowsze standardy krajowe i międzynarodowe, w tym filozofię wsparcia zawartą w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i paradygmat praw człowieka w rozumieniu czym jest niepełnosprawność. 

Corocznie z usług Agencji korzysta około 400-500 osób z niepełnosprawnością, z czego co najmniej 200 osób podejmuje zatrudnienie. Nasi klienci pozytywnie oceniają wsparcie ze strony Agencji, o czym mówi Pan Andrzej: „Dzięki Fuga Mundi zrobiłem kurs ECTL, który bardzo przydaje mi się w życiu. W przypadku problemów ze znalezieniem pracy, od razu idę do Was!”, zaś Pani Anna ocenia je „jako bardzo pomocne, w miłej atmosferze, gdzie nie brakuje kontaktu z potencjalnym pracodawcą”.

Klienci mają możliwość skorzystania z usług psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, pośrednika pracy i prawnika.

Poprzez współpracę ze specjalistami, wypracowaną diagnozę potrzeb i Indywidualny Plan Działania, a także poradnictwo zawodowe i prawne, klient otrzyma wsparcie w procesie zatrudnienia na stanowisku uwzględniającym zarówno predyspozycje osobowościowe, zawodowe i zdrowotne, jak również możliwości i preferencje. Finalnym efektem naszej pracy jest podjęcie zatrudnienia przez klienta na otwartym rynku pracy.

Klienci będą mieli również możliwość skorzystania z projektów integracyjnych, których celem jest aktywizacja społeczna oraz wsparcie motywacyjne. W ramach projektu oferujemy poradnictwo społeczne, psychologiczne, prawne, a także naukę obsługi komputera oraz udział w zajęciach rekreacyjnych.

Oferujemy również projekt obejmujący wsparcie psychologiczne, którego celem jest minimalizowanie negatywnych skutków związanych ze zdrowiem psychicznym spowodowanych sytuacją pandemii COVID-19. Działania skierowane są do osób, które w wyniku wprowadzonych obostrzeń zostały zmuszone do przejścia w tryb pracy lub nauki zdalnej oraz osób, które ze względu na pandemię utraciły możliwość korzystania z różnego rodzaju spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, psychoterapii, a także różnego rodzaju treningów i integracji sensorycznej.

Do udziału w naszych projektach zapraszamy osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo w tym bezrobotne i poszukujące pracy oraz będące w wieku aktywności zawodowej.

W Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi realizujemy również wolontariat. Zapraszamy osoby, które chcą poświęcić trochę wolnego czasu, jednocześnie robiąc coś dobrego. Istnieje możliwość zarówno bezpośredniej pomocy naszym Klientom w codziennych aktywnościach, jak i wsparcia z domu – poprzez wolontariat zdalny.

Zapraszamy już dziś!

POMAGAMY BEZPŁATNIE!

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Krucza 16/22; warszawa@ffm.pl; tel. 739 970 204

https://www.facebook.com/fugamundiwarszwa

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content