Darmowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Darmowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dzieci i młodzież z Ukrainy mogą w Warszawie liczyć na pomoc psychologiczną. Stołeczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają im i ich rodzicom bezpłatnych konsultacji. Wsparcia psychologicznego udzielają również warszawskie szkoły, w których mają zacząć się uczyć uczniowie z Ukrainy.

Wszelkiego rodzaju konflikty militarne zawsze najbardziej dotykają dzieci i młodzież. To oni są najbardziej poszkodowani. Młodzi ludzie z Ukrainy, którzy razem z rodzinami uciekli ze swojego kraju, zmagają się nie tylko z szokiem związanym z wojną. Dzieci te z dnia na dzień straciły dom i przyjaciół. Opuściły znane im miejsca i znalazły się w obcym kraju, nie znając jego języka i obyczajów.

Dzieci i młodzież z Ukrainy potrzebują więc nie tylko wsparcia psychologicznego, by uporać się z traumą związaną z wojną. Wymagają również pomocy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i w nowym środowisku, różniącym się od tego, w którym przebywały do tej pory. (Mówiąc szczerze, dotyczy to również dorosłych, choć może im łatwiej się z tym wszystkim uporać.)

Pomoc psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Po prawej stronie Wisły pomocy psychologicznej udzielają ukraińskim uchodźcom następujące placówki:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21, ul. Marywilska 44, Białołęka – Pomoc w języku ukraińskim, polskim i angielskim. Mail porada@pp-p.waw.pl;
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40, Praga-Południe – Pomoc w języku polskim i angielskim. Telefon interwencyjny: 723 248 449. Szybkie konsultacje psychologiczne online lub na terenie Poradni – termin ustalany indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy wsparcie@ppp16.waw.pl;
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5, Praga-Południe – Pomoc w języku polskim i angielskim. Tel. (22) 810 20 29. Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00, a w soboty w godz. 8.00 – 13.00. Oferuje pomoc dla dzieci i rodzin ukraińskich (spotkania indywidualne) oraz wsparcie dla nauczycieli pracujących z dziećmi wielokulturowymi, w tym dziećmi z doświadczeniem migracyjnym (spotkania indywidualne w zakresie doskonalenia metod i form pracy), dla nauczycieli pracujących z dziećmi w kryzysach psychicznych, w tym z doświadczeniem migracyjnym (indywidualne konsultacje wspierające o charakterze superwizyjnym) i dla nauczycieli potrzebujących pomocy w rozumieniu procesów grupowych pojawiających się w grupie (konsultacje o charakterze superwizyjnym oraz przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej).
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Otwocka 3, Praga-Północ – Pomoc w języku polskim i angielskim. Tel. (22) 619 01 94, (22) 619 81 59, mail: pomoc@ppp5.pl. Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00, a w soboty w godz. 9.00 – 14.00.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, ul. Żegańska 1a, Wawer – Pomoc w języku polskim i angielskim. Kontakt mailowy codziennie w godzinach: 8.00 – 19:00: Gabriela Łubieńska (glubienska@edu.um.warszawa.pl) lub Magdalena Zagrabska (mzagrabska@edu.um.warszawa.pl). Możliwy kontakt telefoniczny – należy w mailu podać numer telefonu.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku WP 8, Wesoła – Pomoc w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Spotkania telefonicznie i indywidualne. Kontakt telefoniczny pod numerem (22) 760 03 87 lub mailowy na adres ppp23@edu.um.warszawa.pl. Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 18.00, a w soboty w godz 8.00-12.00.

Pełną listę warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują wsparcie dla dzieci u młodzieży z Ukrainy można znaleźć pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej.

Wsparcie dla uczniów ukraińskich w warszawskich szkołach

Aby jak najszybciej zintegrować dzieci i młodzież ukraińską, w stolicy tworzone są specjalne oddziały przygotowawcze, które mają pomóc młodym ludziom, nieznającym języka polskiego albo znającym go na poziomie zbyt niskim, by uczestniczyć w lekcjach.

warszawskich szkołach powili się również tzw. asystenci kulturowi, których rolą jest wspieranie procesu integracji dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Zapewniają im pomoc w trakcie lekcji, na przerwach i podczas zajęć pozalekcyjnych. Pomoc ta obejmuje m.in. tłumaczenie na język ukraiński i wyjaśnianie polskich zwyczajów.

Asystenci kulturowi obejmą wsparciem także rodziców ukraińskich uczniów. Pomagają im w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych, w tłumaczeniu dokumentów oraz w korzystaniu z elektronicznych dzienników.

Telefon zaufana dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Z ramienia Rzecznika Praw Dziecka uruchomiony został specjalny darmowy telefon zaufania dla młodych ludzi z Ukrainy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ. /jn/

Źródło: Urząd m.st. Warszawy


Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content