Dialog i współpraca

Rozmowa z Jackiem Jeżewskim, nowym burmistrzem Pragi Północ o wyzwaniach, doświadczeniu, podziale kompetencji i problemach mieszkańców.

Panie Burmistrzu na wstępie gratuluję wyboru na stanowisko burmistrza Dzielnicy Pragi Północ m.st. Warszawy. Jest to dla Pana nowe doświadczenie, ale nie całkowicie obce, bowiem pełnił Pan już różne funkcje w stołecznym samorządzie. Co będzie dla Pana największym wyzwaniem?

Bardzo dziękuje. Największym wyzwaniem będzie dla mnie poprawa komfortu życia mieszkańców. Ten proces trwa już od dłuższego czasu, ale zamierzam dołożyć starań, by zachodzące w dzielnicy zmiany nie tylko nie spowolniły, ale nawet przyspieszyły! Praga-Północ zmienia się na naszych oczach, wystarczy spojrzeć na kolejne rewitalizowane kamienice, budynki doposażane w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. To ważne dla mieszkańców i priorytet moich działań do końca kadencji.

Czy Pana dotychczasowe doświadczenie pomoże w realizacji tego celu?

Wywodzę się z prywatnego biznesu i uważam, że wiele procedur w mieście i w dzielnicy jest spowolnionych przez biurokrację. Będę starał się możliwie przyspieszać procesy, unikać „przerzucania się” pismami, działać szybko i skutecznie. W ostatnich dniach spotkałem się z Włodzimierzem Karpińskim, sekretarzem m.st. Warszawy, żeby jak najszybciej się poznać i jak najlepiej współpracować. Dla dzielnicy i dla mieszkańców.

Nad którymi Wydziałami Urzędu Dzielnicy Praga-Północ będzie sprawować Pan nadzór?

W większości są to wydziały głównego burmistrza: Wydział Organizacyjny, Budżetowo-Księgowy, Zamówień Publicznych, Architektury, Prawny, Obsługi Rady, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Pod moją opieką będą też jednostki, tj. Dom Kultury „Praga”, Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego, Zarząd Praskich Terenów Publicznych oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

Którym problemem mieszkańców chciałby Pan zająć się jako pierwszym?

Z problemami jest tak samo jak z wyzwaniami. Cały czas trzeba rozwiązywać sprawy związane z rewitalizacją kamienic komunalnych na Pradze Północ, i nie odpuszczać! Natomiast w tej chwili palącym problemem dla mieszkańców jest strefa płatnego parkowania oraz drugi, również kontrowersyjny, pomysł wprowadzenia strefy Tempo 30 w stolicy. Chciałbym zaangażować swoją energię w te tematy, które są dla prażan ważne.

Czyli, mówiąc krótko, chciałby Pan współpracować w mieszkańcami? Rozmawiać z nimi, wsłuchiwać się w ich potrzeby?

Tak to prawda! Moim zadaniem jest słuchanie mieszkańców i jak najlepsze realizowanie ich potrzeb. Jestem samorządowcem, wiele lat działałem oddolnie, lokalnie. Byłem też radnym, który jest łącznikiem między społecznością a włodarzami, urzędem. Wsłuchiwanie się w głos mieszkańców jest potrzebne, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. Tak chciałbym działać.

Czasu nie ma za dużo. Jakie ma Pan pomysły, które można zrealizować do końca obecnej kadencji?

Chcielibyśmy kontynuować prace nad Praskim Traktem Książęcym oraz budową nowoczesnego, wkomponowanego w zieleń Domu Kultury, który jest planowany na skraju Parku Praskiego od strony al. „Solidarności”. Tak jak wspominałem, to są jednak procesy. W mieście inwestycje realizowane są dość długo, każdy kolejny etap to sukces. W półtora roku nie wszystko uda się zrobić, ale warto posuwać się do przodu nawet małymi krokami. Chcemy zacząć, żeby mieszkańcy wcześniej czy później się z tego cieszyli.

Jak widzi Pan współpracę na linii Dzielnica – Miasto?

Jestem przekonany, że prażanie poznają mnie z najlepszej strony jako prężnie działającego burmistrza, który dba o dzielnicę, jej rozwój i mieszkańców. Krokiem do tego jest na pewno dobra współpraca z miastem. Jeżeli tak nie będzie, to będzie bardzo źle dla Pragi. Dlatego będę starać się ze wszystkich sił, żeby współpraca układała się jak najlepiej. Pomoże mi to osiągnąć moje cele i pomoże osiągnąć też Pradze praskie cele.

Czyli dialog i współpraca?

No oczywiście, że tak. Jesteśmy w samorządzie i rozmawiamy o dobrze dzielnicy. Praga jest częścią Warszawy, więc zarówno władze miasta, jak i władze dzielnicy powinny dla dobra mieszkańców grać do tej samej bramki. Tak to widzę i tak chcę działać. Byłem na spotkaniu z sekretarzem miasta i zgodnie wyraziliśmy chęć jak najlepszej współpracy dla mieszkańców Pragi.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marcin Kalicki

Fot. UD Praga-Północ 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content