Do 5 osób na Wigilii, zakaz przemieszczania? Jest projekt kwarantanny narodowej na święta i Sylwestra

Rząd opublikował projekt rozporządzenia dot. wprowadzenia kwarantanny narodowej w czasie świąt i Sylwestra. Ma ono zostać wprowadzone w życie „w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie”. Co to oznacza, tego jednak nie doprecyzowano. Kwarantanna narodowa może zostać wprowadzona, pewne jest już teraz, w czasie świąt będzie obowiązywał m.in. limit osób podczas spotkań w domach: „Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.”

Jak już wcześniej zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, Boże Narodzenie może wyglądać tak jak tegoroczna Wielkanoc – bez wyjazdów do bliskich, trzeba będzie zostać w domach.

W projekcie rozporządzenia zawarte jest m.in. zamknięcie granic dla podróży kolejowych, czytamy w nim również m.in.:

Do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;

5) dotarcia do szkoły, placówki oświatowej lub uczelni albo powrotu z nich do miejsca zamieszkania lub pobytu; 6) odbycia szkoleń i kursów, przystąpienia do egzaminów, testów lub kwalifikowania oraz udziału w ćwiczeniach, o których mowa w § 26 ust. 12. 2.

Do odwołania, od poniedziałku do piątku w dniach, w których szkoły lub placówki oświatowe prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze, w godzinach 8.00– 16.00 przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content