Dofinansowania do zakupów aparatów słuchowych

Do zakupu aparatów można uzyskać dofinansowania z NFZ, PCPR oraz wielu innych miejsc.
Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch aparatów słuchowych: 1400 zł* (do 26. roku życia: 4000 zł).


Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch wkładek indywidualnych: 100 zł.
Dofinansowanie z PCPR (Warszawa) do zakupu dwóch  aparatów słuchowych: 3900 zł (1950 zł/szt.).
Oznacza to, że do zakupu dwóch aparatów można uzyskać nawet 5400 zł (8000 zł do 26. roku życia).


Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Musimy wykonać kilka kroków:

1. Wykonujemy badanie słuchu. Pacjent otrzymuje wyniki badania opatrzone pieczątką protetyka słuchu

 1. W wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia jest zapis mówiący o tym, że aby ubiegać się o refundację ubytek słuchu musi przekraczać
  40 dB u osób dorosłych.
 2. W przypadku osób do 26. roku życia – 30 dB.

2. Pacjent udaje się z wynikami badań słuchu na wizytę do laryngologa.

 1. Nie ma znaczenia, czy pacjent idzie na wizytę prywatną, czy na NFZ.
 2. Jeśli pacjent chce iść do laryngologa na NFZ, konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.
 3. Lekarz laryngolog może wystawić wniosek na teleporadzie!

ZADZWOŃ DO NAS, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

3. Lekarz wystawia wniosek do NFZ o konieczności noszenia aparatów słuchowych na podstawie wyników badań słuchu.

4. Aby lekarz mógł wystawić wniosek na aparaty słuchowe, wystarczy pesel i wyniki badań słuchu.

5. Pacjentowi wystarczy teraz już tylko numer wniosku uprawniający do dofinansowania. Protetyk na tej podstawie sam może zweryfikować wnioski w NFZ.

6. Wciąż jeszcze lekarz może wystawić zlecenie na aparaty w formie papierowej. Wtedy należy dostarczyć oryginały do gabinetu protetyki słuchu.

7. Protetyk dobiera odpowiednie aparaty słuchowe.

8. Pacjent płaci u protetyka za aparaty kwotę pomniejszoną o wartość dofinansowania:

 1. Np. aparat słuchowy kosztował 3500 zł, pacjent kupił dwa aparaty. Dofinansowanie z NFZ wyniosło 1400 zł (2×700 zł). Cena, jaką zapłacił pacjent, to 7000 zł (koszt dwóch apartów) – 1400 zł (dofinansowanie NFZ) = 5600 zł (kwota zapłacona u protetyka).
 2. Osoba poniżej 26. roku życia zapłaciłaby tylko 3000 zł, ponieważ dofinansowanie jest większe.

  Dofinansowanie PCPR

Aby uzyskać dofinansowanie z Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie (inaczej również PFRON), musimy posiadać następujące dokumenty:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, który uzyskają Państwo w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej PCPR w miejscowości, w której Państwo mieszkają (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – www.wcpr.pl),
 • Oświadczenie o dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy lub w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę waloryzacja z całego roku (progi zarobków określane są na podstawie aktualnych raportów z Głównego Urzędu Statystycznego),
 • kserokopia zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza laryngologa i potwierdzonego przez NFZ,
 • faktura na zakupione aparaty słuchowe lub faktura proforma z informacją o szacowanych kosztach zakupu.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od miejsca zamieszkania. Obecnie w Warszawie dofinansowanie wynosi 1950 zł do zakupu jednego aparatu (dla osoby powyżej 26. roku życia. W innych miastach kwota ta może być inna.
Okres oczekiwania na dofinansowane jest uzależniony od liczby wniosków złożonych w danej placówce PCPR.
Jesteśmy otwarci na pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PCPR. Procedura uzyskania dofinansowania jest na pierwszy rzut oka skomplikowana, dlatego zachęcamy, aby Państwo pozostawili to w naszej gestii.
Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Oprócz NFZ i PCPR istnieją również inne miejsca, do których można ubiegać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych.

Zadzwoń do nas, a spróbujemy pomóc. /AS/

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content