Dotacje na inwestycje ekologiczne

Trwa nabór wniosków o dotacje na realizację inwestycji ekologicznych w 2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, fundacje czy stowarzyszenia. Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest do 31 marca 2017 r.

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przyjmowane są  wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na:

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, tel. 22 44 32 572 do 577) lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Biura Ochrony Środowiska, w zakładce „Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszaw z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych”.

Dotacje dostępne od lat

W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego skorzystało ponad 4800 mieszkańców. W tym czasie ponad 12,1 miliona złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje), a ponad 4,7 miliona złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 356 dotacji na łączną kwotę ponad 4,3 miliona złotych.

 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content