Dotacje na inwestycje ekologiczne

Trwa nabór wniosków o dotacje na realizację inwestycji ekologicznych w 2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, fundacje czy stowarzyszenia. Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest do 31 marca 2017 r.

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przyjmowane są  wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na:

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 404, tel. 22 44 32 572 do 577) lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Biura Ochrony Środowiska, w zakładce „Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszaw z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych”.

Dotacje dostępne od lat

W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego skorzystało ponad 4800 mieszkańców. W tym czasie ponad 12,1 miliona złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje), a ponad 4,7 miliona złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 356 dotacji na łączną kwotę ponad 4,3 miliona złotych.

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content