Drzewa przy Zabawnej

Zamierające czy zagrażające bezpieczeństwu drzewa niestety muszą pójść pod topór, co budzi wiele protestów. Jak ich uniknąć i przekonać mieszkańców, że ewentualna wycinka jest koniecznością? Urząd Dzielnicy Wawer znalazł na to sposób. Najpierw akcja edukacyjna.

„Czy drzewa na ul. Zabawnej są bezpieczne” – pod takim hasłem odbył się spacer edukacyjny po ul. Zabawnej w Falenicy. Chociaż, jak tłumaczy Aleksandra Słowińska, rzecznik Urzędu Dzielnicy, nie ma planów masowego usuwania drzew z pasa drogowego, nie można wykluczyć, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej ulicy, konieczne będzie usunięcie kilku drzew porażonych grzybem lub zamierających.

Wzdłuż pasa drogowego ulicy Zabawnej w latach powojennych nasadzono w trzech rzędach klony srebrzyste. Spacer, który zorganizowaliśmy dla mieszkańców, prowadził Marek Suchodolski, specjalista, który w rzeczowy sposób potrafi opowiedzieć o wpływie miasta na drzewa, właściwościach technicznych tego gatunku, infekcjach oraz chorobach drzew. Szczegółowo omawiany był rys historyczny, biologia klonu srebrzystego oraz czynniki, które brane są pod uwagę podczas decydowania o jego usunięciu. To szybko rosnący gatunek, a przez to jego drewno jest dosyć słabe – tłumaczy Aleksandra Słowińska i dodaje, że kilka klonów w tym miejscu jest porażonych przez grzyby hubiaka pospolitego i żagiew łuskowatą, posiadają zgnilizny i wypróchnienia, dziuple, pęknięcia, dlatego trzeba będzie je wyciąć. Są po prostu niebezpieczne.

Spacer miał na celu zwrócenie uwagi mieszkańców właśnie na kondycję drzew przy ul. Zabawnej oraz poinformowanie, w jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów urzędnicy decydują o konieczności usunięcia danego egzemplarza.

Chcieliśmy zwrócić uwagę, że decyzje o usunięciu drzew są podejmowane po dokonaniu szczegółowej oceny ich stanu zdrowotnego. Są to trudne decyzje ze względu na przyrodniczą oraz sentymentalną wartość drzew, jednakże zapewnienie bezpieczeństwa jest priorytetem – podkreśla rzeczniczka.

Falenica ma piękny, stary drzewostan, o który szczególnie trzeba dbać. Urząd Dzielnicy zlecił specjalistycznej firmie inwentaryzację stanu zdrowotnego drzew przyulicznych. Pod koniec roku będzie gotowa ocena stanu drzew. Jak zapowiadają urzędnicy, żadne drzewo nie zostanie wycięte pochopnie, w wątpliwych przypadkach będą zlecane pogłębione analizy.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content