Dziekanów Leśny: Oddziały szpitala dziecięcego przekształcone w oddział zakaźny

Szpital w Dziekanowie Leśnym poinformował dzisiaj o zmianach, które już od 2 kwietnia zaczną obowiązywać w placówce:

“W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego informujemy, że z dniem 02.04.2020 Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologicznym, Alergologicznym, Neurologicznym SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zostanie przekształcony w ODDZIAŁ ZAKAŹNY na potrzeby leczenia oraz diagnozowania pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
W związku z powyższym prosimy o niezgłaszanie się do Izby Przyjęć w celu uzyskania pomocy lekarskiej w zakresie pediatrycznym.
Pozostałe oddziały tj. Kliniczny Oddział Chirurgii, Kliniczny Pododddział Laryngologii Centrum Leczenia Mukowiscydozy udzielają świadczeń zdrowotnych w ograniczonym zakresie – wyłącznie o charakterze pilnym (po uzgodnieniu telefonicznym z danym oddziałem).”

Foto: FB

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(791) ROK XXX
Następne wydanie 2.12.2021

Najnowsze wiadomości