Dzielnicowe Rady Seniorów

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłosił 5 stycznia 2022 r. nabór kandydatów na czterech członków Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji – czterech przedstawicieli mieszkańców dzielnicy.

Nabór kandydatów do Białołęckiej Rady Seniorów prowadzony jest od dnia jego ogłoszenia, czyli od 5.01.2022 r. do 21.01.2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy).

W skład Białołęckiej Rady Seniorów wchodzi 11 osób, w tym:

 • czterech przedstawicieli mieszkańców dzielnicy;
 • trzech przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego;
 • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zgłoszenia kandydata może dokonać grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat stale zamieszkałych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Jest to zgodne ze statutem Rady. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 

 • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów;
 • zgodę kandydata na kandydowanie;
 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • listę poparcia co najmniej 15 osób, które ukończyły 60 lat najpóźniej w ostatnim dniu głosowania zamieszkałych stale na terenie dzielnicy, która powinna zawierać: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców dzielnicy do Rady.

Zgłoszenia kandydata na członka Białołęckiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia kandydatów, a także formularz znajdziecie tu: Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji – Białołęka (um.warszawa.pl)

Czym są Dzielnicowe Rady Seniorów?

Powoływanie dzielnicowych rad wiąże się z nowelizacją ustawy o gminnym samorządzie, która umożliwia tworzenie takich rad.

Celami DRS są:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie dzielnicy,
 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy,
 • reprezentowanie interesów seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy,
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych.
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Zadania DRS to przede wszystkim:

 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
 • współpraca z władzami dzielnicy przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy,
 • przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów.

Każda Dzielnicowa Rada Seniorów ma swój statut. Pomiędzy dzielnicami mogą występować pewne różnice, takie jak skład Rady. Na przykład w statucie Rady Dzielnicy Białołęka czytamy, że w skład rady wchodzi 11 osób, w tym czterech przedstawicieli mieszkańców dzielnicy, trzech przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego, dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Dzielnicy Białołęka oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Dzielnicy. W skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym: do 13 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Dla odmiany w skład Rady Praga Północ wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym do dwunastu przedstawicieli mieszkańców dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Podsumowując, każda rada może mieć inny skład określony statutem. Każda rada może być także wybierana w innym terminie. Targówek dokonał wyboru w połowie 2021 r., Rembertów we wrześniu i listopadzie 2021 r. Dzielnice Wawer, Wesoła, Praga-Północ oraz Praga-Południe dokonają wyboru do DRS w 2022 r.

Kto może zostać członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów

Członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie dzielnicy, która ukończyła 60 lat. W niektórych statutach widnieje zapis „60 lat najpóźniej w ostatnim dniu głosowania”.

Kadencja Dzielnicowej Rady Seniorów trwa trzy lata od dnia jej powołania. Białołęka ma zapis: od dnia jej pierwszego posiedzenia. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content