Edukacja bez barier

Dziś kształtujemy społeczeństwo jutra

Rusza czwarta edycja projektu „Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe” wspierającego edukację i rozwijającego umiejętności komunikacyjne oraz społeczne dzieci oraz ich opiekunów.

„Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe” obejmuje pracę z dziećmi w wieku 6-18 lat. Program przewiduje możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych warsztatach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach. Ma wyrównywać szanse edukacyjne i społeczne dzieci oraz zwiększać kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Wszystkim działaniom przyświeca wspólny cel odbudowania relacji społecznych po długim czasie izolacji i nauki zdalnej. Zajęcia i warsztaty pozwolą na nowo zintegrować środowiska szkolne, a uczniom powrócić do tradycyjnych form nauki i poczuć się komfortowo w relacjach z rówieśnikami.

Nauka i organizacja czasu wolnego

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, które poprowadzi w szkołach zajęcia psychoedukacyjne m. in. Warsztaty Umiejętności Społecznych czy warsztaty  w ramach kampanii  „Mów do mnie grzecznie”. Zapewni także wsparcie specjalistyczne w Poradni Stowarzyszenia (konsultacje psychologiczne, terapię, reedukacje, terapię ręki, logopedę, treningi rozwoju umiejętności społecznych), a także otworzy nowe grupy socjoterapeutyczne w ramach Centrum Aktywnego Dziecka. W wakacje odbędzie się obóz dla uczestników projektu. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego oddziału Wojewódzkiego zajmie się zadaniami z zakresu organizacji czasu wolnego, proponując zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne i sportowe. Przewidziano również warsztaty innowacyjne z nauk przyrodniczych, zajęcia z robotyki i programowania oraz zajęcia kulinarne i naukę języków obcych.

Przyjazne relacje, nauka o uzależnieniach

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota będzie pracował nad budowaniem przyjaznych relacji na terenie placówek edukacyjnych, zarówno w klasach jak i pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w ramach szkolnego wolontariatu. Zaplanowano również naukę mediacji rówieśniczych, dzięki którym możliwe jest zminimalizowanie konfliktów i stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.

Stowarzyszenie Gradiam poprowadzi zajęcia profilaktyczne, dotyczące uzależnień od alkoholu i Internetu. Przewidziano gry miejskie przestrzegające przed zagrożeniami czyhającymi w sieci oraz integrujące rodziny, poprzez kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Pomoc dla wszystkich

Realizowany projekt pomoże w rozwijaniu zainteresowań, nabywaniu pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, a także w budowaniu adekwatnej samooceny. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie uświadomią sobie własne potrzeby i potencjał. Zrozumieją zagrożenia jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu oraz nauczą się jak radzić sobie z przeciwnościami. Warto podkreślić, że program jest adresowany nie tylko do najsłabszych uczniów, ale także do dzieci zdolnych, które z różnych przyczyn nie mogą rozwijać swoich talentów. Działania przewidziane są dla wszystkich dzieci z Dzielnicy Praga-Południe z myślą o integracji i usuwaniu społecznych barier. /AS/

Więcej informacji na stronie https://dziecipragi.org.pl/

Fundacja zaprasza do współpracy szkoły z terenu Pragi Południe 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content