Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja metro Szwedzka fot. UM

Do 15 lipca br. mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać uwagi do powstającego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 r. Obejmie on trzy prawobrzeżne dzielnice Warszawy – Pragę-Południe, Pragę-PółnocTargówek.

Rewitalizacja to proces, który ma doprowadzić do ożywienia społecznego i gospodarczego najbardziej zaniedbanych rejonów. Sposoby to m.in. remonty budynków, tworzenie zielonych ulic i skwerów czy placów zabaw, aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców – mówi zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra. – Trwa kolejna edycja programu, który obejmuje 5% powierzchni miasta, teren zamieszkiwany przez prawie 160 tys. osób – dodaje wiceprezydentka.

Rewitalizacja w Warszawie

Rewitalizacja w Warszawie prowadzona jest od 2005 r. Na początku działania realizowane były w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013”, który objął 11 proc. powierzchni Warszawy i 14 dzielnic.

Rok później opracowano „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”. Zakładał on zmiany w najbardziej kryzysowych obszarach trzech dzielnic: Pragi-Południe, Pragi-PółnocTargówka. Przewidziano w nim projekty związane z renowacją budynków, rozwojem przestrzeni publicznych oraz działania edukacyjne i kulturalne.

Program ten podlegał systematycznym ocenom, które posłużyły do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 r. Prace nad dokumentem podzielone były na kilka etapów przy czym każdy z nich odbywał się z udziałem mieszkańców i mieszkanek, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli rad działających w mieście.

Gminny Program Rewitalizacji

Obecnie przygotowywany program obejmuje, wyznaczone na podstawie diagnozy, obszary: Pelcowizna, Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Grochów, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy. Jest to blisko 2232 ha, co stanowi około 5 proc. powierzchni Warszawy, mieszka tu około 156 tys. osób – około 9 proc. ludności miasta.

Konsultacje nowego programu podzielone zostały na dwie części. Do 12 października 2023 r. odbywały się spacery i warsztaty tematyczne na obszarze rewitalizacji, a także spotkania z młodzieżą i seniorami.

Zależy Ci na środowisku? Wypowiedz się!

Teraz o tym jakie są największe wyzwania dotyczące rewitalizacji mogą wypowiedzieć się mieszkańcy. Na platformie konsultacyjnej Urzędu m.st. Warszawy dostępna jest elektroniczna wersja wszystkich najważniejszych dokumentów.

Do bezpośredniego kontaktu w sprawie projektu programu stworzono adres mailowy: rewitalizacja@um.warszawa.pl. Swoją opinię można także przesłać przez zakładkę „Zgłoś uwagi” oraz pocztą na adres: Biuro Polityki Lokalowej, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa.

Dodatkowo zaplanowano spotkanie w każdej dzielnicy: spotkanie dotyczące Praga-Północ odbyło się 26 czerwca w Centrum Rewitalizacji przy ulicy Małej 15, dzień później – Targówek – 27 czerwca, Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6

Zaplanowano także dyżury w punkcie konsultacyjnym. I tak – 2 lipca można było porozmawiać o rewitalizacji przed urzędem dzielnicy Praga-Południe, 3 lipca w okolicach cerkwi (Praga-Północ) oraz 4 lipca na Targówku w okolicach parku Wiecha, przed wejściem do metra.

Twoja opinia się liczy!

Po zakończeniu konsultacji eksperci przeanalizują opinie i wnioski ze spotkań. Odniosą się do nich w raporcie, który zostanie opublikowany najpóźniej do 29 lipca br.

Autor: UM

Foto: UM

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content