Godzina policyjna dla młodych… kierowców?

Kierowca samochód Foto Unsplash

Osoby w wieku 18-24 lat, posiadające prawo jazdy krócej niż 24 miesiące, powinny mieć zakaz poruszania się po drogach publicznych w godzinach 22-6. Takie stanowisko przedstawia Instytut Transportu Samochodowego. Czy to sposób na utrudnienie życia młodym Polakom, czy też ograniczenie zagrożenia, jakie stwarzają na drogach?

Propozycja Instytutu Transportu Samochodowego podyktowana jest niebezpieczeństwem, jakie młodzi kierowcy stwarzają dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Potwierdzają to statystyki. W 2023 roku wskaźnik liczby wypadków na 10 tysięcy populacji wśród kierowców w wieku 18-24 lata wyniósł 11,37, podczas gdy wśród kierowców w wieku 60 plus – 3,65.

Co mówią statystyki

Statystycznie rzecz biorąc młodzi kierowcy są niedoświadczeni, niedojrzali, nie potrafią dobrze ocenić sytuacji, przeceniają swoje możliwości i cechują się skłonnością do ryzykownych zachowań na drodze. Do wypadków z ich udziałem dochodzi m.in. podczas nocnych powrotów z klubów, dyskotek, w wyniku brawury czy braku doświadczenia w jeździe w różnych warunkach panujących na drodze.

– (…) Młodzi kierowcy, pełni wiary we własne możliwości, często jeżdżą z nadmierną prędkością, dążąc do współzawodnictwa i dostosowania się do norm społecznych czy rówieśniczej presji. Dodatkowo, młodzi kierowcy częściej narażają się na większe ryzyko na drodze, zwłaszcza jeżdżąc w nocy, przewożąc pasażerów, rzadziej stosując pasy bezpieczeństwa oraz kierując starszymi (tańszymi) pojazdami w gorszym stanie technicznym – mówi Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kurs na prawo jazdy to zaledwie 30 godzin praktyki, ciężko więc mówić o nabyciu wszystkich umiejętności i o odnalezieniu się w różnych drogowych sytuacjach, a takie potrafią zaskoczyć niejednego doświadczonego kierowcę.

Dodatkowe szkolenia dla młodych kierowców

ITS sugeruje wprowadzenie dodatkowych szkoleń dla kierowców, które umożliwiałyby jazdę z osobą towarzyszącą przez dwa lata, po upływie których młody kierowca nabyłby pełne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Dla młodych kierowców proponuje także zmniejszenie dopuszczalnych limitów prędkości na różnych rodzajach dróg. Furtką umożliwiającą prowadzenie samochodu kierowcom w wieku 18-24 lat w godzinach nocnych miałaby być obecność w samochodzie osoby posiadającej prawo jazdy nie krócej niż 5 lat.

Ograniczenie czasowe ma swoich przeciwników jak i zwolenników. Młodzi kierowcy, wbrew statystykom, twierdzą, że ich umiejętności są dobre. Protestują przeciw takiemu rozwiązaniu. Twierdzą, że takie ograniczenie utrudni im dostanie się do i powrót z pracy. Przeciwnicy mówią także o tym, że zimą ciemno robi się już o 16. Zwolennicy podkreślają, że po godz. 22 natężenie ruchu jest mniejsze, co sprzyja szybszej jeździe. Za przykład, w którym podobny system się sprawdza, podają Kanadę.

/om/

Foto: Unsplash

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content