II linia metra – trzy decyzje wydane

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekty budowlane oraz udzielił pozwolenia na budowę kolejnych trzech odcinków II linii metra. Decyzje, obejmujące tunele między stacją „Młynów” a stacją „Płocka” i między stacją „Młynów” a stacją „Księcia Janusza” oraz budowę stacji „Młynów”, mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę stacji, tuneli i obiektów towarzyszących (np. wejść, wind, klatek schodowych) oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Decyzje zostały wydane w ramach I etapu odcinka zachodniego II linii metra (od szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.  

16 września 2016 r. Wojewoda Mazowiecki udzielił także pozwolenia na budowę stacji „Księcia Janusza”. Decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności.