Inwestycje drogowe po prawej stronie Wisły

Wiele się dzieje na warszawskich drogach. Gdy po lewej stronie Wisły dużo mówi się o zwężeniu Al. Jerozolimskich czy remoncie placu Pięciu Rogów, w prawobrzeżnej części miasta także prowadzone są inwestycje, na które czekają mieszkańcy.

Nie tylko Białołęka stała się placem budowy. Ulice i chodniki remontowane są również w innych dzielnicach. Co działo się i gdzie będą jeszcze prowadzone modernizacje w najbliższych miesiącach? Przedstawiamy najważniejsze inwestycje.

Białołęka

Na terenie Białołęki prowadzonych jest obecnie kilkanaście prac związanych z budową bądź remontem dróg. Inwestycje prowadzi zarówno dzielnica, jak i podmioty prywatne, na podstawie umów z białołęckim ratuszem.

Kilkanaście dni temu ruszyła budowa odcinka drogi Projektowanej 6.2 KD-L. Będzie ona przedłużeniem ul. Szafrańców. W ramach planowanych prac powstanie asfaltowa jezdnia o szerokości 7 m i długości ok. 125 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, obustronnymi chodnikami oraz odcinkiem drogi rowerowej. Przy okazji przeprowadzanej inwestycji doświetlone zostanie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Kościeszów.

Ulica Łopianowa w nowej odsłonie. „W ramach inwestycji powstanie łącznie 260-metrowy odcinek drogi od ul. Kowalczyka za skrzyżowanie z ulicą Projektowaną 7KDD  wraz z tym skrzyżowaniem. Wykonawca zbuduje jezdnię z odwodnieniem, chodniki, oświetlenie, zatoki postojowe do parkowania poprzecznego. Będzie też musiał przebudować odcinek ciepłociągu” – przekonują miejscy urzędnicy.

W nowym śladzie powstanie jezdnia ulicy Łopianowej na przedłużeniu ulicy, obecnie ślepo zakończonej. W miejscu trylinki powstaną chodniki, posadzona zostanie także zieleń.

Przed świętami mają zakończyć się roboty budowlane na ul. Dziatwy na odcinku od ul. Marchołta do ul. Drożdżowej. W przeciągu kilku dni ma zostać przebudowana sieć, ku końcowi zbliżają się również prace drogowe, w tym układanie wyniesienia skrzyżowania. Termin przedświąteczny, kiedy to cała inwestycja miała zostać zakończona, wydaje się być niezagrożony.

Prywatny inwestor na podstawie umowy z władzami dzielnicy realizuje także prace na ul. Zdziarskiej. Na odcinku od mostu na rzece Długiej do ul. Verdiego budowany jest ciąg pieszo-rowerowy. Oprócz nowego chodnika i drogi rowerowej po obu stronach ul. Zdziarskiej powstaną dwie zatoki autobusowe.

Praga-Północ

Na Pradze Północ prowadzone są prace dotyczące dwóch arterii. W ramach umowy z deweloperem wykonywana jest nowa nawierzchnia ulicy Grodzieńskiej. Powstaną tam nowe chodniki i oświetlenie ulic. Doświetlone zostanie również przejście dla pieszych. Wydział Infrastruktury i Remontów natomiast prowadzi prace przy ul. Kosmowskiej, gdzie wybudowany zostanie nowy chodnik.

Praga-Południe

Inwestor prywatny zbliża się do końca prac mających na celu przebudowę ul. Omulewskiej. – W chwili obecnej nie są prowadzone żadne inwestycje drogowe dzielnicowe polegająca na budowie/przebudowie ulic lub chodników. W dniu 4 października 2021 roku zakończono roboty polegające na budowie chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Gocławiu – mówi Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Wesoła

W tym roku zakończone zostały trzy inwestycje drogowe w Wesołej. Wybudowana została ul. Sikorskiego od ul. Lipowej do ul. Orlej z kolektorem deszczowym oraz ulice Agawy i Flory z kanalizacją deszczową. – Na końcowym etapie jest budowa ul. Marmurowej z kanalizacją deszczową i ul. Jagodowej. Ponadto wykonano generalny remont chodników na ul. Aptecznej i po wschodniej stronie ul. Orlej – powiedział Andrzej Pylak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła.

Rembertów

Prace drogowe prowadzone są również w Rembertowie. W ramach inwestycji na ul. Pontonierów wykonawca usunął krawężniki oraz starą warstwę nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem chodników oraz budowy odwodnienia. W kolejnym etapie przystąpi do układania warstw konstrukcyjnych jezdni. Remontem objęty jest odcinek od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak. W jego ramach zaplanowano: wymianę całej konstrukcji nawierzchni jezdni, która będzie miała szerokość 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną, remont fragmentu chodnika oraz części zjazdów, które uzyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej. Remontowany chodnik będzie wykonany z płyt betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, studni chłonnych oraz studni kanalizacyjnej wraz z połączeniem projektowanych wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to lipiec 2022 roku. W tym roku mają zostać wykonane prace budowlane, dotyczące remontu ulicy, chodnika, zjazdów, wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnej. W 2022 roku zaś prace będą dotyczyły odtworzenia zieleni i oznakowania.

W ramach inwestycji na ul. Sztukatorskiej zostały do wykonania prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Kordiana. Zadanie realizowane jest wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Realizacja inwestycji przewiduje poszerzenie pasa drogowego na szerokość 8-10 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i chodników o szerokości 2-2,5 m z płyt betonowych. Skrzyżowanie z ul. Kordiana zostanie wyniesione do poziomu chodników. Na przejściach dla pieszych pojawią się pasy ostrzegawcze z żółtych płyt typu „lego”. Przebudowa zakłada również montaż 16 słupów oświetleniowych.

Prace trwają również na ul. Kaletniczej, gdzie budowana jest nawierzchnia ulicy oraz budowa przystanku Szafarzy 02 przy ul. Paderewskiego. Ulica otrzyma nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, chodnik z betonowych płyt chodnikowych po północno-zachodniej stronie ulicy o szerokości 2,0-3,0 m, pobocza z płyt ażurowych EKO, oświetlenie oraz kanalizację deszczową.

Prace związane z przebudową sieci teletechnicznej prowadzone są na ul. Kołodziejskiej. Budowa ulicy obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, budowę chodnika z płyt betonowych, budowę oświetlenia i zjazdów na przyległe do pasa drogowego posesje oraz jednostronne nasadzenie szpaleru drzew. Inwestycja realizowana jest wspólnie z MPWiK – budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja usprawni ruch drogowy, poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz warunki użytkowania drogi przez mieszkańców dzielnicy.

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zamontował nowe latarnie i oprawy na ul. Grzybowej. Jest jaśniej, a jednocześnie oszczędniej. Modernizacja oświetlenia polegała na tzw. wymianie 1 do 1, co oznacza, że tyle samo starych latarni zastąpiono nowymi.Zdemontowano więc 26 słupów betonowych, a ich miejsce zajęły estetyczne stalowe konstrukcje w szarym kolorze, na których zawisły oprawy ledowe – w sumie 36, bo 10 latarni ma podwójny wysięgnik.Wymiana oświetlenia objęła odcinek od ul. Działyńczyków w stronę Wesołej, dzięki czemu w ciągu ul. Grzybowej i ul. Szosowej, która jest jej przedłużeniem, poprawi się poziom bezpieczeństwa, także w czasie spadku poboru energii elektrycznej.Ledowe lampy zużywają także o prawie 60% mniej prądu niż stare żarówki, co w skali roku pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów.

W 2022 roku zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Frontowej 7, ul. Szatkowników 6, przy ul. Frontowa/Czerwonych Beretów, przy ul. Topograficznej/Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. Trwają prace projektowe oświetlenia ul. Solferino, ul. Kamasznicza i ul. Czerwonych Beretów (od bramy do ul. Pontonierów) z realizacją w przyszłym roku. W obecnym roku zakończono wieloletni program wymiany lamp rtęciowych na lampy sodowe wysokoprężne lub LED. Obecnie na terenie Rembertowa nie ma już lamp rtęciowych.

Targówek

Obecnie prowadzone są przez Dzielnicę Targówek roboty remontowe na następujących arteriach: ul. Bukowiecka odcinek od ul. Kaktusowej – do torów kolejowych linii nr 21 Warszawa Wileńska – w technologii wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalową, zaś na ul. Bukowieckiej na odcinku od ul. Kaktusowej do ul. Radzymińskiej – w technologii wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką szklano-węglową.

Na podstawie umów zawartych z prywatnymi inwestorami realizowane są: budowa ul. 3KD-L – przy osiedlu Moderna w rejonie ul. Malborskiej; rozbudowa ulicy Malborskiej na odcinku od ul. Głębockiej do Kanału Bródnowskiego; rozbudowa ul. Balkonowej o sięgacz drogowy do nieruchomości inwestora oraz przebudowa ul. Poleskiej – odcinek drogi publicznej.

Władze Targówka planują w najbliższym czasie remont ul. Bolesławickiej na odcinku od ul. Bolesławicka 41/43 do ul. Poborzańskiej – w technologii wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką szklano-węglową.

Wawer

Aktualne inwestycje w zakresie kompleksowej budowy dróg obejmujących odwodnienie, oświetlenie, wjazdy i chodniki prowadzone są na ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki. W przypadku tej drugiej arterii budowa drogi wykonywana jest we współpracy z MPWiK w zakresie wodociągów. W trakcie przygotowania są też remonty w kolejnych lokalizacjach: rondo na ul. Przewodowej, ul. Tawułkowa, ul. Liliowa i ul. Celulozy.

/Informacje zebrał Marcin Kalicki/

Źródło: informacje od rzeczników prasowych, czyli własne

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content