Inwestycje w najbliższych latach na Białołęce – co znajdziemy w budżecie dzielnicy i WPF?

12 grudnia Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet na 2020 r. Jakie inwestycje są planowane w najbliższych latach na Białołęce?

Lista poniżej (przy każdym zadaniu widniej planowana data jego zakończenia):

 • Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. Ordonówny – 2020
 • Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów – 2020
 • Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 – 2020
 • Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 – 2020
 • Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej – 2020
 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej – 2020
 • Realizacja projektu BP: “Wodny plac zabaw dla Białołęki” – 2020
 • Modernizacja terenu rekreacyjnego “Truskawkowe Pole” przy ul. Truskawkowej – 2020
 • Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (KępaTarchomińska) – prace przygotowawcze – 2020
 • Przygotowanie modernizacji szkoły podstawowej przy ul. Podróżniczej – prace projektowe – 2020
 • Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona-2020
 • Remont ul. Magicznej-2020
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3- 2020
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego- 2020
 • Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 – prace przygotowawcze- 2020
 • Park przy ul. Botewa – 2020
 • Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów- 2021
 • Budowa żłobka przy ul. Zaułek – 2021
 • Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej – 2021
 • Modernizacja ul. Ostródzkiej na odc. ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL- 2021
 • Budowa ul. Siecznej- 2021
 • Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka- 2021
 • Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby- 2021
 • Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki- 2021
 • Budowa ul. Tajemnej od ul. Głębockiej- 2021
 • Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL- 2021
 • Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D – etap I- 2021
 • Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej- 2021
 • Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej-2022
 • Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B-2022
 • Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin- 2022
 • Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej- 2022
 • Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul.Szynowej- 2022
 • Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej- 2022
 • Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiejdo ul. Ruskowy Bród- 2022
 • Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej- 2022
 • Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej- 2022
 • Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej – 2022
 • Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej- 2022 – data uzależniona od pozyskania gruntu pod realizacje inwestycji.

Źródło: fb/Informator Dzielnicy Białołęka

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content