Jak zapisać dziecko do szkoły na terenie Polski?

Specjalne informacje dla rodziców dzieci z Ukrainy przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W materiale sporządzonym w dwóch językach: polskim i ukraińskim znajdują się wskazówki, jak zapisać dziecko do szkoły oraz jakie prawa przysługują uczniom z zagranicy w polskich placówkach oświatowych.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Jeśli to możliwe, rodzice powinni zgromadzić dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka, takie jak świadectwa czy zaświadczenia. Jeżeli ich nie mają, to muszą napisać oświadczenie, w którym wskażą placówkę, do której dziecko dotychczas uczęszczało oraz podadzą sumę ukończonych lat nauki. Następnie rodzice powinni wybrać szkołę i złożyć w niej wniosek o przyjęcie do niej. Złożoną dokumentację i decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki oświatowej, do której wniosek wpłynął.

W rejonie, w którym mieszka dana rodzina, nie powinno być problemów z przyjęciem dziecka do szkoły podstawowej. W przypadku placówek spoza rejonu bądź szkół ponadpodstawowych dzieci są przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli nie będzie miejsca w wybranej szkole, warto zgłosić się do urzędu gminy zgodnego z miejscem zamieszkania i poprosić o wskazanie placówki, w której dziecko będzie mogło kontynuować naukę.

Prawa dzieci w szkole w Polsce

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazuje cztery najważniejsze prawa przysługujące uczniom w Polsce. Są to:

 • “Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

 • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

 • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych”.

Warszawa jest już gotowa do przyjęcia dzieci i młodzieży z Ukrainy do stołecznych placówek.

– Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że polska edukacja stanęła przed dużym wyzwaniem. Musimy być solidarni i zapewnić godne warunki nauczania oraz adaptacji najmłodszym obywatelom Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają. W tym celu tworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, ale nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za miejską edukację.

Oddziały przygotowawcze pozwalają włączyć w łagodniejszy sposób uczniów z zagranicy do polskiej rzeczywistości szkolnej.

Poniżej przekazujemy również powyższą informację w języku ukraińskim.

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

 • Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
 • Зв’яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.
 • Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності вільних місць.
 • Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, і попросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати

На що має право ваша дитина в школі в Польщі?

 • Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
 • Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути створені т. зв підготовчі відділення.
 • Іноземні учні можуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.
 • Учні та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами і педагогічними терапевтами.

/Marcin Kalicki/

Źródło: MEiN, UM Warszawa, Fot. pixabay.com 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content