Jaki plan miejscowy dla Kamionka?

15 grudnia 2021 o godzinie 17.00 będzie można wziąć udział w dyskusji on-line, dotyczącej projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Kamionka. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom oraz na kanale YouTube.

Dyskusja na YouTube

Rozmowa na temat planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Kamionka rozpocznie się o godzinie 17.00. Na kanale YouTube odbędzie się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=XAq2RnIj1p4. Pod tym linkiem dostępny będzie również czat.

Jak wziąć udział w spotkaniu on-line na ZOOM?

Na platformie Zoom dyskusję na temat planu przestrzennego Kamionka będzie można znaleźć pod adresem https://zoom.us/join. Po otworzeniu strony należy wpisać ID spotkania: 934 9723 1389. Po kliknięciu, jeśli program będzie tego wymagał, należy wpisać hasło „dyskusja”. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są o zalogowanie się na Zoom co najmniej 10 minut przed jego rozpoczęciem.

Aby wziąć udział w spotkaniu on-line na Zoom nie trzeba pobierać aplikacji. Po wpisaniu ID i kliknięciu „Dołącz”, należy zamknąć wyskakujące okno i kliknąć łącze „Join from your browser”. Następnie trzeba wpisać imię lub pseudonim, zaznaczyć „I’m not a robot”, kliknąć łącze „Join” oraz wyrazić zgodę na warunki usługi i politykę prywatności przyciskiem „I Agree”.

Kolejnym krokiem jest autoryzacja możliwości korzystania z mikrofonu i kamery internetowej oraz dołączenie do dyskusji przyciskiem „Join Meeting”.

Plan przestrzennego zagospodarowania dla osiedla Kamionka

Plan miejscowy to dokument, który określa, jak można zabudowywać i urządzać rejon, którego dotyczy. W Warszawie plany te ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery, architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów.

Obszar, którego dotyczy omawiany plan zagospodarowania Kamionka obejmuje powierzchnię około 40 ha. Znajduje się pomiędzy ul. Grochowską a terenem kolejowym.

Obecnie rejon ten charakteryzuje się przemieszaniem różnych funkcji: mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Przeważa stara zabudowa, w tym przedwojenne kamienice oraz zabudowania pofabryczne. Pomimo tradycji poprzemysłowych znajduje się tu sporo zieleni o wartości krajobrazowej. Tworzy ona ważny komponent całościowego obrazu okolicy. Formalną ochroną jest objęty tylko pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy przy Mińskiej.

Podstawowymi założeniami planu zagospodarowana Kamionka są:

 • ochrona szczególnego charakteru tego rejonu,
 • wskazanie zasad dalszego jego rozwoju, zgodnie ze współczesnymi potrzebami,
 • określenie warunków adaptacji istniejących obiektów i zasięgu możliwych uzupełnień,
 • zabezpieczenie w obszarze planu terenu pod realizację usług publicznych,
 • zachowanie istniejących i rozwój nowych terenów zieleni oraz ochrona wartościowych drzew.

projektem planu miejscowego Kamionka można zapoznać się:

 • na stronie architektura.um.warszawa.pl,
 • na stronie konsultacje.um.warszawa.pl,
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79 (pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00),
 • oraz na wystawie plenerowej przed Urzędem Dzielnicy Praga Południe.

Uwagi do planu miejscowego zagospodarowania Kamionka może złożyć każdy. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy innego regionu miasta, reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp.

Prócz spotkań on-line, uwagi do projektu planu zagospodarowania Kamionka można składać do 24 stycznia 2022 roku:

 • wysyłając maila na adres: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa,
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

/jn/

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga-Południe 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content