Jaki plan miejscowy dla osiedla Wygoda – część południowa?

Do 12 września trwają konsultacje społeczne, podczas których można zgłaszać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Wygoda.

Jaki obszar obejmuje plan?

– Obszar objęty planem jest położony w południowo-zachodniej części Dzielnicy Rembertów. Pomiędzy ul. Niepołomicką a ul. Rafii dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W kilku miejscach stoją pojedyncze budynki wielorodzinne. W północno-wschodniej części terenu znajduje się szkoła podstawowa. Na południu dominują obiekty  magazynowe, biurowe i usługowe, a  w południowo-zachodniej części znajduje się osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na zachód od obszaru planu  położony jest rezerwat przyrody Olszynka Grochowska, którego otulina obejmuje większą część planu. Natomiast na wschód od obszaru planu znajduje się rezerwat przyrody Kawęczyn oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Północna część terenu, pomiędzy ul. Niepołomicką i ul. Rafii, znajduje się w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy – informują przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Czym jest plan miejscowy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument wskazujący, w jaki sposób może zostać urządzony objęty nim teren. Zawarte są w nim m.in. informacje o tym, jak mogą być budowane budynki, place, ulice, sieć infrastruktury, a także tereny zieleni tj. parki oraz skwery.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wnioski można zgłosić pisemnie:

  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • przez ePUAP wypełniając formularz ogólny.

Konsultacje społeczne będą trwały do 12 września 2022 roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. UD Rembertówerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content