Jaki plan miejscowy obszaru Międzylesia w rejonie ulicy Hafciarskiej?

Można już zgłaszać uwagi do planu miejscowego obszaru Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej. Urzędnicy i urbaniści przygotowali propozycję dokumentu, który został wyłożony do wglądu publicznego. Każdy zainteresowany mieszkaniec może go zobaczyć i złożyć wniosek nanoszący zmiany na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jaki obszar objęty jest planem?

Projekt planu obejmuje obszar mający powierzchnię ok. 111 ha.

–  Położony jest w centralnej części dzielnicy Wawer w rejonie ulic: Pożaryskiego, Żegańskiej, Czatów, Hafciarskiej i Bielszowickiej. Od północy i wschodu graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Przez środkową część projektu planu przebiega Kanał Wawerski. Obszar projektu planu charakteryzuje się dużym udziałem gruntów leśnych zlokalizowanych głównie po północnej stronie Kanału Wawerskiego. Zwarty kompleks leśny położony na północ od ulicy Czatów zostaje w projekcie planu zachowany, natomiast teren między ulicami Czatów a Kanałem Wawerskim w znacznym stopniu przeznaczony jest pod uzupełnienie występującej tam rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Zachowany jest również kompleks leśny w części południowej obszaru planu, na zachód od ulicy Bielszowickiej. Pomiędzy ulicami Czatów i Hafciarską dominują kwartały zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dużym udziałem zieleni wysokiej. Pomiędzy ulicami Hafciarską i Żegańską zlokalizowany jest  Instytutu Elektrotechniki, a przy wschodniej granicy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” wraz ze Specjalistycznym Przedszkolem Terapeutycznym TPD im. Sue Ryder – informują przedstawiciele wawerskiego urzędu.

Spotkania konsultacyjne

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu i rysunku planu. Można zapoznać się z nimi w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Urzędnicy organizują spotkanie online na platformie ZOOM w czwartek, 27 kwietnia o godz. 17:00. Każda chętna osoba, która chciałaby wziąć udział w dyskusji powinna zapisać się wysyłając maila na adres: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Dodatkowo przewidziano również dwa dyżury telefoniczne z projektantem planu w środy – 26 kwietnia (godz. 9:00-12:00) i 10 maja (godz. 13:00-16:00) pod numerem telefonu 22 325 81 08, a także dyżur projektanta planu w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w środę, 17 maja w godz. 13:00-16:00.

Kto może zgłosić uwagi do planu miejscowego obszaru Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej?

Uwagi, spostrzeżenia i zmiany może zgłosić każdy.

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych – zapewniają urzędnicy.

Jak można zgłosić uwagi?

Wszelkie zmiany można zgłaszać pisemnie na kilka sposobów:

  • podczas dyskusji publicznej online,
  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • korzystając z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego.

Wszelkie uwagi w sprawie planu miejscowego obszaru Międzylesie w rejonie ul. Hafciarskiej można zgłaszać do 1 czerwca 2023 roku.

/MK/

Źródło/Fot. UMerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content