Jest dodatkowy nabór wniosków na dotacje do eko inwestycji!

Urząd Miasta ogłosił dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem i na przyłączenie budynku do kanalizacji. Wnioski o dotacje na inwestycje, które będą realizowane w tym roku, można składać do 31 maja w Wydziale Obsługi Mieszkańców każdej dzielnicy lub przesłać pocztą: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Dokładne informacje udzielane są pod nr tel.: 22 443 25 19, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92.

Woda

Dotacje udzielane są na budowę:

  • urządzeń retencyjno-rozsączających – instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne;
  • zbiorników retencyjnych – szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych.

Dotacja wynosi do 80 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 tys. zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla pozostałych wnioskodawców. 

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100 proc. kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Kanalizacja a nie szambo

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 tys. zł. 

 

/ud Białołęka/

  

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content