Jest przetarg na projekt rozbudowy SP 257 na Białołęce!

Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego jest najstarszą szkołą na Białołęce, która pierwszych uczniów przyjęła w 1917 r. Dziś w placówce przy ul. Podróżniczej 11 coraz trudniej zorganizować pracę dla stale rosnącej liczby uczniów. Dzieci uczą się na dwie zmiany, a bez rozbudowy jest zagrożenie trzyzmianowości.
Dzięki determinacji i zaangażowaniu mieszkańców oraz Rady Rodziców, w grudniu 2019, podjęto decyzję o projektowaniu rozbudowy placówki.

Dzielnica ogłosiła właśnie przetarg na projekt rozbudowy istniejącego budynku szkoły w zakresie części:
-dydaktycznej, w tym m.in.: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie,
-sportowej, w tym m.in.: sala gimnastyczna z możliwością podziału na trzy części (boisko o wymiarach 40×20 m),
-administracyjnej,
-ogólnego przeznaczenia, w tym m.in. biblioteka z czytelnią oraz czytelnią multimedialną, świetlica,
-higieniczno-sanitarnej i gospodarczej,
-wejściowej budynku (hol wejściowy do uwzględnienia przynajmniej w jednym wariancie koncepcji architektonicznej).

Foto: RdB

Źródło: Stowarzyszenie Razem dla Białołęki