Jest umowa na wykonanie studium dla metra na Gocław

W marcu wstępna analiza, za 12 miesięcy pełny raport – takie są założenia umowy na opracowanie studium technicznego dla III linii metra, która dojedzie na Gocław. Za ponad 1 mln 900 tys. zł wykona je Konsorcjum:Egis Poland Sp. z o.o. – Lider, „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Egis Rail S.A. Tak zdecydowała Komisja Przetargowa Metra Warszawskiego. Podpisano umowę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciągu roku poznamy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z przebiegiem i lokalizacją metra na odcinku Stadion Narodowy – Gocław.

Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy będzie szczegółowa analiza trzech wariantów przebiegu I etapu budowy linii metra M3:

– wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);

– wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;

– wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

 

Już po trzech miesiącach otrzymamy wstępny raport zawierający:

– wstępną analizę w zakresie przebiegu linii i lokalizacji stacji;

– informacje o otoczeniu planowanej trasy;

– uwarunkowania transportowe i techniczne;

– możliwości realizacyjne;

– powiązania stacji z innymi środkami komunikacji.

Dzięki pozyskaniu studium technicznego możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych do budowy linii metra M3. Na dalszych etapach wykonane zostaną m.in. badania geologiczne, opracowane studium wykonalności, wykonane projekty koncepcyjne oraz budowlane dla inwestycji.

 

Źródło: Metro Warszawskie

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content