Jest zatwierdzony projekt zmian przy zjeździe z mostu Skłodowskiej-Curie

W 2015 roku, Jan Poczobut złożył projekt do 2. edycji budżetu partycypacyjnego: Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Chodziło o podniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu zjazdu z mostu Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Świderską. Nie ulega wątpliwości, że to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w dzielnicy, bo, jak opisywał autor projektu, kierowcy jadący tunelem nie są w stanie dojrzeć rowerzystów, którzy rozpędzeni z górki muszą gwałtownie hamować przed skrzyżowaniem i również nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Było niebezpiecznie i jest, bo… przez kilka lat nic się nie zmieniło. Projekt wygrał, zagłosowało na niego 1683 mieszkańców, ale zaczęły się piętrzyć problemy i do tej pory nie udało się go zrealizować. Sprawa utknęła w martwym punkcie. 

W końcu, pod koniec 2019 roku Inżynier Ruchu zatwierdził projekt organizacji ruchu na ul. Świderskiej, w rejonie zjazdu z Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, jednak w zupełnie odmiennej formie, niż przewidywał to projektodawca.

Powodem takiego stanu rzeczy była sprzeczność założeń do projektu z przepisami dotyczącymi inżynierii drogowej. Przygotowane rozwiązanie  zostało wskazane przez Inżyniera Ruchu jako rozwiązanie ostateczne i akceptowalne z punktu widzenia przepisów – mówi Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich. – Zatwierdzony projekt zakłada obecnie prace dalece wykraczające zakresem poza pierwotny plan, jednakże niezbędne do poprawy warunków bezpieczeństwa na wskazanych przejściu i przejeździe. Z racji zmiany geometrii drogi i wejścia w kolizję z siecią energetyczną znajdującą się pod projektowaną jezdnią niezbędne będzie wykonanie inwentaryzacji sieci oraz branżowy projekt wykonawczy dla jej relokowania. To zwiększa zakres robót. Bez projektów przebudowy sieci nie można ruszyć ze zgłoszeniami prac budowlanych – podkreśla rzeczniczka ZDM. 

Poprawa bezpieczeństwa przy zjeździe z mostu, według pomysłu Jana Poczobuta finalnie wymaga sporo zmian w tym rejonie. Będzie dużo bezpieczniej, zanim jednak to się stanie, przed drogowcami niemało pracy. Zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu projekt przeanalizował Piotr Cieszkowski ze Stowarzyszenia Razem dla Białołęki, który wyjaśnia, potrzebne będzie m.in. poszerzenie jezdni od strony ul. Myśliborskiej w celu wybudowania wyspy dzielącej, uniemożliwiającej wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oraz omijanie autobusu stojącego na przystanku, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego Świderska 05, który zostanie przeniesiony w stronę Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, budowa progów zwalniających przed przejściem dla pieszych (od strony ul. Porajów).

Dla rowerzystów zjeżdżających z mostu oraz poruszających się drogą dla rowerów od strony ul. Myśliborskiej zostaną zastosowane poziome pasy ostrzegawcze oraz znaki A-30 z tabliczką „Piesi” oraz „Ograniczona widoczność”. Dodatkowo przed wjazdem na jezdnię zamontowany zostanie znak B-20 „STOP” oznaczający, że rowerzysta będzie obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po ulicy – wylicza Piotr Cieszkowski.

Niestety, to koniec dobrych wiadomości, bo jak zaznacza ZDM, “ze względu na zupełnie inną, bardziej rozbudowaną formę projektu i zwiększenie zakresu prac mówimy w tym momencie o zupełnie innych ,większych środkach finansowych, które trzeba wygospodarować na prace.” To oznacza jedno – na razie nie znany jest termin rozpoczęcia prac.

 

 
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content