Jestem osobą, wobec której mąż stosuje przemoc fizyczną i psychiczną.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Jestem osobą, wobec której mąż stosuje przemoc fizyczną i psychiczną. Jak mogę doprowadzić do natychmiastowego opuszczenia przez niego naszego wspólnego mieszkania?

W pierwszej kolejności powinna Pani zgłosić fakt stosowania przemocy na policję. W przypadku, kiedy policjant podczas interwencji podjętej w związku ze zgłoszeniem przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, lub kuratora sądowego albo pracownika OPS, stwierdzi, że istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby dotkniętej przemocą, może wydać na okres do 14 dni wobec sprawcy przemocy domowej m.in. nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się do niego. Okres ten może zostać przedłużony przez sąd na wniosek osoby dotkniętej przemocą.

Powyższe nakazy mogą zostać wydane także podczas nieobecności osoby stosującej przemoc, i w takim przypadku na drzwiach mieszkania umieszcza się stosowne zawiadomienie. Mogą zostać wydane również, kiedy którakolwiek ze stron opuściła już wspólnie zajmowane mieszkanie, z zastrzeżeniem, że jeśli zrobiła to osoba dotknięta przemocą, to powodem tego było stosowanie wobec niej przemocy.

Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz, otrzymuje pouczenie o prawie do zaskarżenia do sądu wydanych decyzji w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia oraz wykaz placówek, zapewniających miejsca noclegowe. Przysługuje jej prawo zabrania ze sobą przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy. Osoby, które nie stosują się do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, popełniają wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content