Jestem po rozwodzie, sama wychowuję 8 letniego syna.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Jestem po rozwodzie, sama wychowuję 8 letniego syna. Ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie, płaci alimenty nieregularnie i w ogóle nie interesuje się synem. Chciałaby zmienić nazwisko syna na swoje. Czy w tej sytuacji muszę uzyskać zgodę byłego męża?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana nazwiska małoletniego dziecka wymaga zgody obydwojga rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, gdy rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyją lub nie są znani, albo gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej. 

Dodatkowo, jeśli dziecko ma ukończone 13 lat, jego zgoda również jest wymagana.

Zgodę rodzic może wyrazić osobiście do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza ewentualnie w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.

W sytuacji, kiedy ojciec dziecka nie wyrazi zgody na zmianę nazwiska może Pani wystąpić do sądu opiekuńczego się z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach małoletniego w postaci wyrażenia zgody na zmianę nazwiska. Prawomocne postanowienie zastąpi zgodę ojca.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content