Jestem w trakcie rozwodu.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Jestem w trakcie rozwodu. Czy orzeczenie rozwodu z wyłącznej mojej winy może mieć wpływ na podział naszego majątku po rozwodzie?

Zgodnie z art. 43 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.), udziały małżonków w majątku wspólnym są z zasady równe. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do połowy majątku wspólnego. Jednakże istnieje możliwość żądania, aby udziały w majątku wspólnym były ustalane z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku (art. 43 par. 2 zd. 1 k.r.o.).

Sam fakt orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków nie ma bezpośredniego wpływu na ewentualny nierówny podział wspólnego majątku. Jednakże, zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego w postanowieniu z 16.11.2023 r., sygn. akt II CSKP 1401/22, orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków może stanowić ważny powód, na podstawie którego sąd może określić rozmiar udziałów w majątku wspólnym.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content